This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

U parkeert uw kenteken in een landelijke database

Schermafdruk amsterdam.nl tarievenkaart parkeren

De gemeente Amsterdam is overgestapt op digitaal parkeren. De kentekens van geparkeerde auto’s worden daarvoor in een landelijke database opgeslagen.

Ook in deze serie: de auto voor de automatische controle van de kentekens van geparkeerde auto’s, de bewaartermijnen volgens de privacyvoorwaarden en de échte bewaartermijn van de gegevens.

Dat de vaste camera’s boven de weg soms ook de kentekens van de rijdende auto’s registreren is al langer bekend. Maar sinds een tijdje gebeurt het ook andersom. Rijdende camera’s die de kentekens van stilstaande auto’s vastleggen. Dat alles in het kader van efficiënt parkeerbeheer. In de hoofdstad is er geen ontkomen aan sinds het parkeerkaartje in de ban is gedaan. Met de overstap naar volledig digitaal parkeren hoopt de gemeente vanaf 2015 jaarlijks ruim 20 miljoen euro te besparen.

Een parkeerkaartje kopen is tegenwoordig niet meer dan op de dichtstbijzijnde automaat het kenteken van je auto intikken en voor de opgegeven tijd betalen. Terug naar de auto om het kaartje onder de voorruit te leggen hoeft niet meer. Is de gang naar de automaat zelfs te ver, dan bel je je kenteken door naar een van de aanbieders voor belparkeren.

Wie wil weten hoe het systeem precies werkt, moet een lange adem hebben en stevig in zijn schoenen staan. In reactie op een Wob-verzoek stelde de handhaver van het parkeerbeleid in Amsterdam niets op papier te hebben staan over de beveiliging van en de toegang tot de gescande kentekens. Pas na een bezwaarschrift maakte het bedrijf tientallen documenten openbaar en gaf het een uitgebreide mondelinge toelichting.

Dat er documenten zijn verbaast niet: de handhaver van het parkeerbeleid rijdt rond met auto’s die de kentekens van geparkeerde auto’s registreert. Het bedrijf, Cition, is trots op de werking van “het alziende oog“. Bijna net zo vanzelfsprekend wordt de informatie over geparkeerde kentekens in een landelijke database opgeslagen, het Nationaal Parkeerregister (NPR). Die database is opgetuigd door het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en wordt beheerd door de RDW.1

Maar ook wie zijn kenteken intikt op een parkeerautomaat in de nabijheid van zijn auto ziet zijn kenteken opgeslagen worden in die database. Dat gebeurt ook als je gebruik maakt van belparkeren via een aanbieder als Parkmobile en YellowBrick. Maar die database is veel groter dan dat. Gemeenten slaan er hun tariefzones in op, zodat ook bekend is waar wanneer tegen welk tarief geparkeerd mag worden. Bovendien zijn er de kentekens van alle vergunninghouders in opgeslagen, net als die van gehandicapten, bezoekers van bewoners, hulpverleners en andere groepen gebruikers.

Cition, het bedrijf dat in Amsterdam het parkeerbeleid handhaaft, gebruikt deze database om te kunnen controleren of voor een auto “het parkeerrecht” is betaald. Als het kenteken van een geparkeerde auto niet in de database voorkomt, wordt een boete uitgeschreven. Op termijn moet niet alleen het parkeerkaartje achter de voorruit verdwijnen, maar ook de boete onder de ruitenwisser. De foutparkeerder krijgt zijn bon dan per post thuis gestuurd.


  1. De database staat ook bekend onder de namen Parkeerrechtendatabase (PRDB) en Registratie parkeer- en verblijfsrechten (RPV).