This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Technische problemen nekken drone Amsterdamse politie

Afbeelding: schermafdruk reportage over Airrobot.

De politie in Amsterdam heeft al in 2006 het gebruik van drones onderzocht. Het korps heeft nu geen drones meer in gebruik, in afwachting van de nationale politie.

Verzoek

In het artikel Verkenning vanuit de lucht in het blad Incident uit november 2010 staat:

Politie Amsterdam-Amstelland heeft al enige tijd de beschikking over een eigen UAV met mobiel grondstation. Volgens projectleider Fred Mink van de Dienst Executieve Ondersteuning, is het toestel inmiddels uit de proeffase en operationeel in de praktijk inzetbaar. […] “Die constructie en technische eigenschappen maken het toestel ultralicht en fluisterstil, dus ideaal voor specifieke politie- toepassingen zoals observaties bij ordeverstoringen, arrestaties en gijzelingen,” aldus Mink. “Maar het toestel kan even goed zijn diensten bewijzen bij incidenten en calamiteiten.”

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik het Amsterdamse korps om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de aanschaf en het gebruik van zulke “unmanned aerial vehicles” (UAV’s). Ik vroeg daarbij onder meer expliciet naar de criteria voor de inzetten van de drones, de soorten onderzoeken en de verzamelde gegevens.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Twee maanden later maakte het korps haar beslissing op mijn verzoek bekend. Daarbij maakte ze ook openbaar:

Gebruik drones door Amsterdamse politie

Wie wil weten of het korps op dit moment drones inzet, heeft al genoeg aan de beslissing:

Uit navraag binnen de organisatie is mij gebleken dat het korps in 2006 een UAV van het merk AirRobot heeft aangeschaft. Het doel van deze aanschaf was te testen in hoeverre dit platform ingezet kon worden ten behoeve van luchtfotografie en verkenning en opsporing van strafbare feiten. Binnen het korps heeft vervolgens een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het luchtvaartuig, onder andere door testvluchten uit te voeren. De AirRobot gaf echter vanaf 2010 technische problemen en storingen, waarna is beslist de AirRobot, gelet op de veroudering van de hardware en techniek, niet meer in te zetten. In het licht van de ontwikkelingen richting de Nationale Politie is ervoor gekozen vooralsnog geen nieuwe UAV aan te schaffen.

Hoe de geteste drone beviel, lees je in de Quickscan. Als je de het apparaat liever gewoon in actie ziet, kijkt naar deze video.

De absurditeit van het doorstrepen – weer eens

Natuurlijk is er ook weer in deze documenten de nodige informatie weggestreept. Soms is dat natuurlijk terecht, want de namen van de auteurs mogen best beschermd worden. Maar op andere plaatsen is het gebruik van de befaamde zwart stift wél dubieus. Op pagina 28 van de quickscan staan bijvoorbeeld deze foto’s:

De aanduiding van de locatie is, volgens de beslissing, weggestreept omdat het tot personen herleidbare gegevens zouden zijn. Van zo’n herkenbare beeld is natuurlijk maar de vraag hoe realistisch dat is. Eén vraag op Twitter levert meteen de juiste locatie:

herkende-locatie

Waarom deze locatie geheim gehouden moet worden is mij vooralsnog niet duidelijk. Sinds 1679 was het terrein in gebruik door de Nederlandse Staat als fabriek voor de productie van van vuurwapens, artillerie en munitie. In 1983 is dat overgegaan in de munitiefabriek Eurometaal. Die fabriek sloot de deuren bijna tien jaar geleden. Sindsdien heeft het gebied de status van monument. De politie gebruikt het terrein nu af en toe voor oefeningen van de Mobiele Eenheid. Op de foto op pagina 5 is overigens het interieur van één van de gebouwen te zien.

Update 21 januari 2013: Bijna een maand nadat ik de vraag op Twitter stelde, heeft Karel Gillissen ‏ook de andere locatie gevonden. Het politiekorps experimenteerde met de drone ook in de omgeving van Emmen.

Update 23 januari 2013: De drone is in 2008 ingezet bij de ontruiming van een kraakpand.

Update 27 januari 2013: De PvdA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het College van B&W.