This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Samenvoeging CIOT en JustID (Veiligheid en Justitie)

Afbeelding: Justitie van mystic_mabel

Internet providers en andere relaties van het CIOT ontvingen begin december een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de samenvoeging van het CIOT en JustId, de Justitiƫle Informatiedienst. Op de website van de beide organisaties is niets over deze samenvoeging te vinden. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zijn documenten over het deze samenwerking openbaar geworden.

Verzoek

In februari verzocht ik het ministerie van Veiligheid en Justitie

[…] om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de samenwerking tussen het CIOT en JustID. Ik denk daarbij aan (maar niet gelimiteerd tot) informatie over doelstelling van de samenwerking, de technische en organisatorische inrichting, de samenvoegingen en/of koppelingen van databestanden, de consequenties voor de betrokken aanbieders en de opsporings- en inlichtingendiensten en de beoogde doelen voor op de langere termijn.

Beslissing

Het ministerie besliste bijna twee maanden later op mijn verzoek en maakte de volgende documenten openbaar:

Uit de documenten wordt duidelijk dat de samenvoeging vooral organisatorisch is. Het is wettelijk verboden om de databank van het CIOT toegankelijk te maken via de systemen van JustID.