This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

RTL Nieuws mist nuance bij aanrijtijden politie

Afbeelding: Politieauto 1 van Ramon Vasconcellos | Licentie: CC BY-SA 2.0

Niet elk korps hanteert dezelfde criteria voor spoedritten, waardoor vergelijkingen vertekend worden. Er bestaat ook geen “landelijke norm”. 

RTL Nieuws schreef vorige week Hoe vaak is de politie in jouw gemeente te laat?:

De politie is in Zeeland is in 168 gemeenten vaker te laat in noodgevallen dan volgens de landelijke richtlijnen is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. […] Alle gegevens van spoedritten over een periode van ruim twee jaar zijn geanalyseerd. Volgens de landelijke norm moet de politie bij 90 procent van de noodgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Het gaat dan om inbraken, vechtpartijen, overvallen, of andere zaken waarbij haast geboden is.

RTL Nieuws baseert deze cijfers op gegevens die met een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur boven water zijn gekomen. De Excel-bestanden die door de politie openbaar zijn gemaakt zijn op een andere website gepubliceerd. Dat geldt ook voor een begeleidende brief, opgesteld door het politiekorps Zeeland.

In haar artikel vergelijkt RTL Nieuws de aanrijtijden van de verschillende korpsen en gemeenten. Maar in de begeleidende brief wordt uitgelegd dat die vergelijkingen niet zomaar opgaan:

De Nederlandse politie bestaat uit regionale korpsen die zelf bevoegd zijn om te bepalen welke incidenten binnen de eigen regio aangemerkt moeten worden als een zogenaamde PRIO 1-melding. Dit betekent dat de definitie van PRIO 1-melding per korps verschilt. Dit heeft gevolgen voor het aantal meldingen dat per korps als PRIO 1 wordt verwerkt; een korps met een ruimere definitie zal verhoudingsgewijs meer PRIO 1-meldingen hebben dan een korps met een meer beperkte definitie. Dit verschil werkt vanzelfsprekend ook door in de omvang van het- aantal overschrijdingen van de aanrijdtijden. Bovendien neemt ook de kans op overschrijdingen toe bij een ruimere definitie. Dit betekent dat een vergelijking tussen de verschillende korpsen niet zonder meer kan worden gemaakt […]

RTL Nieuws suggereert ook dat er een “landelijke norm” van 15 minuten als maximale aanrijtijd bestaat. Ook dat wordt in de begeleidende brief genuanceerd:

Voor de politie is er geen wettelijke norm voor de te behalen aanrijdtijd bij PRIO imeldingen vastgesteld. In de praktijk wordt veelal een streeftijd van 15 minuten gehanteerd. Evenmin is er thans een uniform vastgestelde procentuele marge waarbinnen het aantal overschrijdingen van de aanrijdtijd dient te blijven. […]

Fijn dat RTL Nieuws deze gegevens opgevraagd heeft, maar de berichtgeving toont ook aan dat het goed is dat de openbaar gemaakte documenten ook in ruwe vorm gepubliceerd worden. Zonder een journalistiek sausje.