This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Regering houdt evaluaties inzet drones geheim

Afbeelding: Scan Eagle van US Air Force | Licentie: CC BY-NC 2.0

Als de civiele inzet van een Defensie drone boven Nederland al tot een evaluatie leidt, dan kan die evaluatie niet openbaar worden gemaakt. 

In reactie op vragen uit de Tweede Kamer antwoorden de minister van Veiligheid en Justitie en die van Defensie:

Deelt u de mening dat bij toenemende technische mogelijkheden het des te belangrijker wordt om de inzet van “drones” goed en transparant te reguleren en dat de bestaande wetgeving op dit punt onvoldoende is om de inzet van de Scan Eagle “drone” van goede kaders te voorzien?

[…] De huidige juridische kaders voor de inzet van onbemande vliegtuigen, ook voor ondersteuning van de civiele autoriteiten, volstaan.

[…] Is het risico voor de privacy groter bij de inzet van dit type geavanceerd onbemand spionagevliegtuig, waarmee 16 uur non stop onopgemerkt op 5 kilometer boven Nederland kan worden gevlogen en dat uitgerust is met een daglicht- en een infraroodcamera, gelet op het feit dat u eerder de Kamer liet weten dat de privacy niet in het geding was doordat met de bestaande Raven “drones” slechts kort kan worden gevlogen en geen haarscherpe beelden kunnen worden gemaakt?

De Scan Eagle beschikt over een infrarood- of een daglichtcamera. De daglichtcamera is van betere kwaliteit dan die van de Raven. Dit is nodig vanwege de grotere hoogte (tot maximaal 6000 meter) waarop de Scan Eagle opereert. De Scan Eagle kan vliegend op de operationele hoogte personen niet herkenbaar in beeld brengen. Als de Scan Eagle erg laag vliegt en de persoon in kwestie omhoog kijkt, is dit mogelijk wel het geval. Opereren op een dergelijk lage hoogte is echter zeer ongebruikelijk en in de meeste gevallen niet toegestaan uit veiligheidsoverwegingen.

Bent u bereid in het belang van transparantie over de inzet van “drones” boven Nederlands grondgebied alle evaluaties over de inzet van onbemande vliegtuigjes door justitie openbaar te maken en aan de Kamer te sturen?

Het is niet een standaardprocedure voor de politie om iedere inzet van een Raven van Defensie met een evaluatie af te sluiten. Voor zover dergelijke evaluaties wel zijn gemaakt, lenen zij zich bovendien niet voor openbaarmaking omdat zij veelal informatie bevatten over de opsporingsonderzoeken waarbij de Raven is ingezet.

[…]

Kan eventuele hinder voor het vliegverkeer betekenen dat de Scan Eagle op lagere hoogte ingezet zal worden?

De Scan Eagle heeft een maximale vlieghoogte van 6000 meter en kan op een lagere hoogte worden ingezet. De keuze hiervoor is sterk afhankelijk van het type operatie, aard van de vluchtuitvoering, locatie, duur en tijdstip van de inzet. […]

[…]

Hoeveel Nederlandse “drones” zijn de afgelopen vijf jaar verongelukt en wat was daarvan de oorzaak?

[…] Sinds 2009 zijn er vijf incidenten geweest met de Raven, een kleine UAV (spanwijdte 1,37 meter, gewicht 2,1 kilo), die kunnen worden aangemerkt als ongeluk. Deze incidenten zijn in drie gevallen veroorzaakt door bedieningsfouten en in twee gevallen door een technisch mankement. […] In alle gevallen was er geen sprake van personele of materiele schade.