This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Rapport “Veilig uitgaan in Alkmaar” van Rekenkamer (Alkmaar)

In het Noordhollands Dagblad verscheen een artikel over het rapport dat de Alkmaarse Rekenkamercommissie schreef over de veiligheid in het uitgaansgebied in Alkmaar. De commissie was, volgens het artikel, kritisch over de uitbreiding van het cameratoezicht. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het rapport openbaar.

Kritische kanttekeningen bij uitbreiding cameratoezicht

Op 16 juni 2010 stond er in het Noordhollands Dagblad in het artikel Rekenkamer kritisch over 'Veilig uitgaan in Alkmaar':

De gemeente Alkmaar heeft in de afgelopen jaren behoorlijk wat maatregelen genomen om overlast in het centrum terug te dringen en tegelijk het gevoel van veiligheid te verbeteren. Al die maatregelen hebben niet het beoogde effect gehad. Er is geen samenhangend beleid.

Tot die conclusie komt de Alkmaarse Rekenkamercommissie, een onafhankelijk orgaan die de taken van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders controleert. 

[…]

De Rekenkamercommissie plaatst kritische kanttekeningen bij de uitbreiding van het cameratoezicht in de afgelopen jaren. Het leidde niet tot minder straatgeweld. En het veiligheidsgevoel is er evenmin door verbeterd.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het rapport van de Rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar openbaar. 

Openbaar gemaakte documenten

De volgende documenten werden openbaar gemaakt:

  1. beslissing
  2. rapport evaluatie beleid veilig uitgaan in alkmaar (2003 – 2009)

Van het rapport is helaas geen digitale versie beschikbaar, ondanks mijn expliciete verzoek. Het is teveel om handmatig te scannen. Navraag bij de gemeente leert:

De digitale versie is inderdaad nog niet beschikbaar. Ik verwacht dat dit in de komende weken zal veranderen maar heb geen concrete datum.

De gemeente reageerde bijzonder snel op dit verzoek. Zo snel, dat zij zichzelf inhaalde. De gemeente stuurde een dag nadat het gevraagde document ter beschikking was gesteld, de ontvangstbevestiging van het verzoek.

 

Update 15 juni 2010

Inmiddels is het rapport ook in een digitale versie beschikbaar.