This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Project dataretentie (Ministerie van Justitie)

Afbeelding: steele-c-move-palletised-nodes-closeup-3 -dsc02361.jpg van Patrick Finnegan | Licentie: CC BY

Iets meer dan een jaar geleden werd de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aangenomen. Het Ministerie van Justitie is het Project Dataretentie gestart, met het doel voor de implementatie van de wetgeving zorg te dragen. Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, maakte het ministerie recent onder meer een tweetal business cases openbaar.

Verzoek

Het Ministerie van Justitie ontving een paar maanden geleden het verzoek:

In een brief aan de Tweede Kamer noemt u het Project Dataretentie dat bij uw ministerie loopt. U geeft aan dat binnen het project scenario’s worden ontwikkeld voor het realiseren van het geautomatiseerd aanleveren van historische identificerende gegevens en van verkeers­gegevens door telecommunicatie aanbieders aan de bevoegde autoriteiten.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u om alle documenten te openbaren die betrekking hebben op het Project Dataretentie. Dit verzoek heeft betrekking op beide deelprojecten (HNAW en HVG).

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Het minister reageerde met de beslissing en maakt de volgende documenten openbaar:

Tegen deze beslissing is bezwaar aangetekend.

Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat 20 procent van de bevragingen bij het CIOT over historische gegevens gaan, maar dat slechts 0,2 procent van de antwoorden onbruikbaar zijn, dat Bits of Freedom geweerd is uit het overleg over de implementatie van de bewaarplicht, dat providers erg kritisch over de kosten en de inzet van het CIOT zijn en dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie ook graag bankgegevens centraal toegankelijk wil maken.