This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie ziet meerwaarde inzet Defense drone niet

Schermafsdruk uit NTR's Pauw in Culemborg

Spanningen tussen Molukse en Marokkaanse bewoners in Culemborg zijn reden voor de politie om in 2011 Defensie drones in te zetten. Maar effectief blijkt de Raven niet te zijn.

Op 18 december 2011 wil de politie de Raven inzetten, maar die inzet wordt door de Chef Operationele Handhaving (COHA) geweigerd. Dat gebeurt in eerste instantie voor een operationele inzet, maar daarna ook als de politie de Raven alleen voor een proef de lucht in wil sturen.

Doordat er geen toestemming is verleend door de burgemeester voor de operationele inzet van de Raven, is er ook geen toestemming voor het maken van een proefvlucht. V00r inzet op woensdag aanstaande, 21 december, moet aan de burgemeester voorgelegd worden of er boven onbewoond gebied een oefenvlucht gemaakt mag worden. Dit verhoogd de operationele slagkracht.

Drie dagen later is die toestemming er wel, maar wil het met de inzet niet echt lukken:

[22:39 uur] De beelden van de Raven zijn erg onduidelijk en niet te gebruiken. Gaat uit de lucht en men zal proberen de camera te vervangen. Anders heeft het geen meerwaarde met deze beelden. [23:11 uur] De Raven is weer in de lucht, maar de beelden zijn niet echte bemoedigend. Proberen het om betere beelden te krijgen. [23:39 uur] Algemene beeld vanuit de Raven is rustig, er is 1 voetganger gezien.

De nacht erop is het niet veel beter:

[00:20 uur] De Raven is weer in de lucht en gaan weer boven Culemborg hangen, op het moment dat ze ergens iets waarnemen krijgen we bericht. [00:28 uur] De collega’s geven aan dat ze de Raven goed horen, ze zien hem niet, maar als de Raven hoger gaat, wordt de beeldkwaliteit alleen maar erg slecht. Is de keuze van de Raven om niet hoger te gaan vliegen.

De politie maakte het SGBO Journaal openbaar na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Eerder waren ook al de aanvraag militaire bijstand uit december 2011 en de bevestiging van de militaire bijstand van 14 december 2011 openbaar gemaakt.