This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie zet Defensie drones vooral in voor opsporing

Afbeelding: Support battalion Soldiers fly Raven UAV during annual training van Virginia Guard Public Affairs | Licentie: CC BY-NC 2.0

De politie heeft de laatste anderhalf jaar steeds minder vaak een beroep op gedaan op het Nederlandse leger voor de inzet van onbemande vliegtuigen.

Jaarlijks worden de onbemande vliegtuigen van het Nederlandse leger vijf tot tien keer per jaar “ten behoeve van de ondersteuning van civiele autoriteiten” ingezet, schreef ik begin voor jaar. Dat aantal was gebaseerd op een overzicht dat het ministerie van Defensie op mijn verzoek had openbaar gemaakt. Nader onderzoek toonde aan dat dat een vertekend cijfer was en dat in werkelijkheid mogelijk elke derde dag een Defensie drone ergens boven Nederland hing.

Begin dit jaar vroeg ik het ministerie van Defensie om nog eens zo’n overzicht, nu over de periode van 26 augustus 2012 tot met 31 december 2013 (het vorige overzicht besloeg de periode tot en met 25 augustus 2012.) Uit het nu openbaar gemaakte overzicht lijkt het aantal inzetten af te nemen. Dat is in lijn met de constatering van de politie dat zij de meerwaarde van de inzetten niet ziet (zie onder meer hier en hier). De onbemande vliegtuigen van het ministerie werden in deze periode twee keer ingezet voor de handhaving van de openbare orde bij een hardloopevenement en een bomruiming. De andere negen inzetten vonden plaats in het kader van de ondersteuning bij een strafrechtelijk onderzoek van de politie.

Het overzicht van de UAV Raven inzet (pdf) over de periode van 26 augustus 2012 tot met 31 december 2013 werd openbaar gemaakt na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, samen met de beslissing op mijn verzoek.