This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie: geen preventieve huiszoekingen Rhenen

Afbeelding: Koninginnedag decorations van Michela Simoncini | Licentie: CC BY 2.0

Onder het mom van staatsveiligheid weigert de gemeente iets te zeggen over preventieve huiszoekingen op Koninginnedag. De politie zegt van helemaal niets te weten.

De bewoners van de gemeente Rhenen lopen de kans dat hun huis in de aanloop naar Koninginnedag aan een preventieve huiszoeking wordt onderworpen. De bewoners die zich daar tegen verzetten zouden volgens de burgemeester Koninginnedag doorbrengen in de gevangenis. Hoe zou de burgemeester zo’n bizarre maatregel kunnen verantwoorden, vroeg ik me af. Om daar achter te komen stuurde ik de gemeente en het politiekorps in die regio een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Ik vroeg om  alle interne en externe communicatie, documenten over de juridische onderbouwing, draaiboeken en eventuele klachten en bezwaren.

De gemeente reageerde vorige week maar weigert er ook maar iets over te zeggen: de staatsveiligheid is in het geding. Natuurlijk heb ik bezwaar aangetekend. In tussentijd heeft ook de politie op mijn verzoek beslist. Zij schrijft:

Door ons is nadrukkelijk onderzoek gedaan of dergelijke documenten ten aanzien van doorzoekingen, zoals door u verzocht, voorhanden zijn. Bij de politie Utrecht is geen informatie neergelegd in documenten bekend van mogelijke doorzoekingen van huizen van Rhenenaren in verband met Koninginnedag. Hierbij wordt opgemerkt dat met het enkele verschijnen van een artikel, niet vast komt te staan dat hetgeen daarin wordt vermeld ook de werkelijkheid betreft.

Dat is duidelijk. De politie weet niets van bijzondere bevoegdheden. Maar, die laatste zin, die intrigeert. In mijn verzoek had ik een verwijzing opgenomen naar het artikel van RTV Utrecht met daarin een video van de burgemeester en zijn dreigement. Dat moet de politie gelezen hebben. Over de weergave van het gebeurde kan geen twijfel bestaan, lijkt mij. Bedoelt de politie dan echt dat de búrgemeester iets gezegd heeft dat niet “de werkelijkheid betreft”?