This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie verwaarloost zorgvuldige omgang met gegevens

Afbeelding: Untitled van Bas Bogers | Licentie: CC BY-NC 2.0

Gegevens van burgers zijn niet veilig bij politie bleek vorig jaar. Ook nu weer negeert de politie de controle op een zorgvuldige omgang met gegevens van burgers.

De politie overtreedt op de grote schaal de wet als het op de bescherming van persoonsgegevens van burgers aankomt. Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels. Dat bleek begin 2012 nadat de rapportages van de wettelijk verplichte en tot dan toe genegeeerde controle op de naleving openbaar werden. Diezelfde Wet politiegegevens dwingt korpsen om binnen een jaar zichzelf opnieuw te controleren op die punten waarop eerder gebreken zijn geconstateerd.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik daarom de politie begin dit jaar om alle rapportages van die hercontrole openbaar te maken. De beslissing op dat verzoek was helder:

Bij een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen enkel reeds bestaande documenten openbaar worden gemaakt. De door u geduide rapportages bestaan (nog) niet. Derhalve kan ik u geen informatie verstrekken.

De rapportages zouden “volgens de huidige planning in april 2013” zijn afgerond, een termijn die vervolgens met twee maanden werd opgeschoven. Inmiddels heeft de politie in een e-mail aan mij laten weten dat “het vrijgeven van de [rapportages] pas na de zomer wordt voorzien.”

Het is schokkend dat de politie zelf de regels over de bescherming van persoonsgegevens van de Nederlandse burger overtreedt. Dat de politie de controle op de naleving van die regels negeerde doet afbreuk aan het vertrouwen van burgers. Maar dat de politie vervolgens ook nog eens de verplichting tot een hercontrole – ondanks grote beloftes van de minister – niet nakomt is volstrekt onacceptabel.

Zoals ik in de rapportage van Bits of Freedom schreef:

Het is ontzettend belangrijk dat de politie de bescherming van gegevens goed inricht. Het gaat immers om persoonsgegevens in een zeer gevoelige context. Zorgvuldige omgang met die gegevens is ook in het belang van de politie zelf, omdat daarmee het vertrouwen van de Nederlandse burger in de politie en haar werk wordt vergroot. Het is bovendien ontzettend zonde als strafonderzoeken stranden door een onverantwoorde omgang met gegevens. Het werk van de politie is te belangrijk om teniet te worden gedaan door slordigheden in de toepassing van bevoegdheden.

Update: GroenLinks heeft kamervragen gesteld.