This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie: rechterhand weet niet wat de linker doet

Afbeelding: Politie te paard van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Terwijl de politie stelt dat de controle op de naleving van de Wet politiegegevens pas na de zomer wordt afgerond, beweert de staatssecretaris nu dat de rapportages er al lang zijn.

De politie weet zelf niet meer of ze de verplichte controle op de naleving van de Wet politiegegevens heeft uitgevoerd of niet. Met Wob-verzoek vroeg ik de politie begin dit jaar om alle rapportages van die hercontroles openbaar te maken. Die controle bleek toen, ondanks de wettelijke verplichting daartoe, nog niet uitgevoerd te zijn. Sterker nog, in juni schreef de politie mij dat “het vrijgeven van de [rapportages] pas na de zomer wordt voorzien.”

GroenLinks stelde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie daarover schriftelijke vragen. Want hoe kan de minister over uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden van de politie spreken als duidelijk is dat de politie structureel slordig met persoonsgegevens van burgers omgaat? Het antwoord van de staatssecretaris is verwarrend:

Op basis van deze verbeterplannen is een hercontrole uitgevoerd van de onderdelen die niet voldeden in de externe privacy-audit. De rapportage hiervan is in april 2013 afgerond. Deze rapportage is op 15 juli openbaar gemaakt. […] De politie komt haar verplichting volgende uit art. 33, derde lid, van de Wet politiegegevens (Wpg) daarmee na.

Het is opmerkelijk dat ook de politie zelf niet weet dat zij die controles al heeft uitgevoerd. Ook weet niemand op welke manier de rapportages van die controles openbaar zijn gemaakt. Ik heb ze in ieder geval nog niet kunnen vinden. Maar, zelfs als die rapportages wel in april zijn afgerond, dan nog had de politie daarmee niet voldaan aan de wet: de rapportages hadden half januari al opgeleverd moeten zijn.

Vorig jaar bleek dat de politie op de grote schaal de wet overtrad als het op de bescherming van persoonsgegevens van burgers aankomt. Geen enkel korps voldeed aan alle wettelijke regels. Dat bleek nadat de rapportages van de wettelijk verplichte en tot dan toe genegeeerde controle op de naleving openbaar werden. Diezelfde Wet politiegegevens dwong korpsen om binnen een jaar zichzelf opnieuw te controleren op die punten waarop eerder gebreken zijn geconstateerd.