This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie pleegt huisvredebreuk bij studentenwoningen

Afbeelding: Banksy van Jan Slangen | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Aan de actie waarbij de politie “preventief inbrak” bij studenten is slechts een klein “projectplannetje” voorafgegaan zonder aandacht voor de legitimiteit van de actie.

Eerder berichtte de politie op haar website:

In totaal hebben politiemedewerkers bij 42 studentenpanden geprobeerd in te breken. Bij dertig studentenpanden is het ook daadwerkelijk gelukt om het pand binnen te komen. 21 keer lukte dat via flipperen, vier keer door hengelen en vijf keer door een openstaande raam of deur. De dertig deuren verschaften toegang tot ruimtes waar meerdere studentenkamers in gehuisvest zijn. Deze studentenkamers zaten vaak niet op slot en waardevolle spullen zoals laptops en tablets waren onbeheerd achterlaten. […] Bij de huizen waar niemand thuis was lieten ze een flyer achter met daarop uitleg over de actie en een polaroid-foto van een politieagent ‘live’ in de betreffende studentenkamer.

Bizarre actie, de politie die – zonder je toestemming – inbreekt in je huis, daar op zoek gaat naar dure spullen en er een selfie neemt. Je woning is heilig, het is een van de weinige plekken waar je je echt onbespied zou moeten kunnen voelen. De overheid heeft er echt niets te zoeken, behalve in heel bijzondere situaties zoals een gijzeling of om een gezochte verdachte te arresteren.

Bij deze actie had de politie voor het inbreken geen toestemming van de bewoners, geen machtiging van een officier van justitie of burgemeester en was er zeker geen sprake van een noodsituatie (zoals vereist in de Awbi). De politie pleegde dus “huisvredebreuk”, strafbaar op grond van artikel 138 Sr. Uit het projectplannetje1, openbaar geworden na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, blijkt de politie de ethische en juridische bezwaren te hebben genegeerd. In de beslissing schrijft de politie nog wel:

Op uw vraag wat het beleid is ten aanzien van zulke acties is het antwoord dat er geen vastgelegd beleid is. Het betreft een voorlopige eenmalige actie die nog geëvalueerd dient te worden om te kijken of het gewenste effect wordt bereikt. De lokale driehoek is op de hoogte en heeft mondeling zijn fiat gegeven.

En niemand die het een probleem lijkt te vinden.

Met haar beslissing van 4 december 2013 maakte de politie Noord-Nederland de volgende documenten openbaar: plan van aanpak (17 oktober 2013), interne email (3 december 2013), Facebook-bericht (ongedateerd) en flyer (ongedateerd).


  1. Woordkeuze van een van de betrokken studentenagenten, niet de mijne.