This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie houdt onderbouwing succesverhaal achter

Afbeelding: Poging tot inbraak strandt in bloed van Herman van Iperen | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

In de pers is de politie positief over de inzet van militaire drones in Almere. Maar de evaluatie van die inzet blijft wel geheim.

Behalve voorpagina blijft de evaluatie geheim

Maanden lang vlogen drones van het Nederlandse leger boven Almere. Dat gebeurde in opdracht van de politie in een poging inbrekers op te sporen. Er waren veel vragen over, onder meer uit de gemeenteraad van de stad. Het moet welhaast een succes zijn geweest, als je de woordvoerders moet geloven. Eén van de betrokken agenten zei tegenover Omroep Flevoland dat “de inbraken met ruim 36% zijn gedaald sinds de inzet van onbemande vliegtuigje.” Ook  burgemeester Jorritsma liet zich uit over de resultaten: “dankzij de inzet van zogeheten drones [zijn] vier aanhoudingen verricht.”

Deze cijfers zijn niet uit de duim gezogen. Tenminste, dat is te hopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de cijfers genoemd zijn in het evaluatierapport dat de politie opstelde na de inzet van de militaire drones. Maar dat rapport blijft, ook na een verzoek tot openbaarmaking, helemaal geheim – op de voorpagina met kekke foto, de inhoudsopgave en het voorblad van de bijlagen na.

00000000-evaluatierapport-woninginbraken-de-raven-gezwart

Al die pagina’s zijn zwart gemaakt omdat de politie, naar eigen zeggen, inbrekers niet wijzer wil maken dan ze al zijn.

Inzet drones niet meer dan een mening?

De cijfers over de problemen in Almere en de behaalde resultaten blijven geheim omdat het om “intern beraad” zou gaan:

Uit het onderdeel probleem komen cijfers naar voren over inbraakproblematiek in Almere. Deze cijfers zijn enkel bestemd voor intern beraad en niet voor openbaarmaking in aanmerking gebracht. Opgemerkt wordt dat inbraakcijfers reeds bij een ander Wob-verzoek op een minder gedetailleerd niveau openbaar zijn gemaakt en daarom niet opnieuw openbaar gemaakt kunnen worden. De cijfers bevatten ook een nadere analyse welke als intern beraad bestempeld wordt (onder de tabellen).

[…]

De pagina’s 7 en 8 bevatten de resultaten na inzet van het middel. Door daar inzicht in te geven wordt aangegeven wat het kennisniveau van de politie is en inzicht gegeven in de effectiviteit van dit middel. De interpretatie hiervan is overigens ten behoeve van intern beraad opgesteld en komt om die reden niet voor openbaarmaking in aanmerking.

De wet regelt inderdaad dat documenten die zijn opgesteld voor intern beraad niet openbaar hoeven te worden gemaakt voor zover die documenten persoonlijke beleidsopvattingen van betrokken ambtenaren bevatten. Feitelijke informatie mag niet geweigerd worden. Dat geeft te denken. Zijn de cijfers over de inbraakproblematiek, waarop de inzet van de onbemande vliegtuigjes van Defensie is gebaseerd, niet meer dan de mening van een diender? Op welke cijfers baseerde de agent zich toen hij lovend over de inzet van de onbemande vliegtuigjes van Defensie uitliet?

Openbaar gemaakte documenten

Met haar beslissing maakte de politie het evaluatierapport gedeeltelijke openbaar (oorspronkelijke vorm), tezamen met een blanco aanvraagformulier voor externe bijstand. In de beslissing wordt ook verwezen naar het artikel ‘We willen en kunnen helpen opsporen‘ in het vakblad Blauw.