This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Ook geparkeerde auto’s laten een spoor achter

Afbeelding: Auto's van Maarten | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Of betaald is voor het parkeren of niet, gegevens over een geparkeerde auto zoals het kenteken, de locatie en het tijdstip, worden langdurig opgeslagen.

Ook in deze serie: de landelijke database met kentekens waarvoor een parkeerkaartje gekocht is, de auto voor de automatische controle van de kentekens van geparkeerde auto’s en de échte bewaartermijn van de gegevens.

De “optimale bescherming van de privacy van de parkeerder” is de doelstelling van het samenwerkingsverband van gemeenten dat het Nationaal Parkeerregister (NPR) heeft opgetuigd. Hij gaat er daarom prat op dat de landelijke database slechts de kentekens bevat en niet ook de gegevens van de parkeerder. Hij vergeet erbij te vertellen dat het beheer van de databank uitbesteed is aan de organisatie die ook de gegevensverzameling beheert waarmee wél een koppeling daartussen te maken is. En dat op termijn die koppeling ook noodzakelijk is om een parkeerboete op de deurmat van de foutparkeerder te kunnen afleveren.

Zodra een parkeerder zijn kenteken op een parkeerautomaat intikt, worden de gegevens acht weken lang in die landelijke database opgeslagen. De gegevens over de auto’s die met behulp van Cition’s scanauto’s langs de kant van de weg zijn gezien, worden na 24 uur gewist. Tenminste, áls er betaald is. Anders “wordt de registratie langer bewaard in verband met mogelijke juridische procedures”, maar de duur wordt niet vermeld.

Cition zelf heeft als handhaver ook een administratie. Daarin zijn onder meer alle uitgegeven vergunningen vastgelegd. Ook houdt zij bij voor welk kenteken op welke parkeerplek een kaartje is gekocht, net als de betaalgegevens, het tariefgebied, de datum en het tijdstip. Deze gegevens worden volgens het privacyreglement “op grond van de regelgeving voor fiscale gegevens tot maximaal zeven jaar na vastlegging bewaard.” De gescande kentekens worden maximaal 24 uur in Cition’s centrale platform opgeslagen. Ook hier geldt dat de parkeerder dan wel betaald moet hebben. Als dat niet zo is blijven de gegevens tot zeven jaar in de administratie voor de afhandeling van de “naheffingsaanslag”.

De opsporingsdiensten rekenen op een lange opslagtermijn. Gemiddeld één keer per maand klopt een ambtenaar van de Marechaussee, de politie of een uitkeringsinstantie aan bij Cition om gegevens over geparkeerde auto’s. Een deel van die verzoeken wordt geweigerd, omdat die verzoeken niet aan alle eisen voldoen. Maar ook op de meeste verzoeken die formeel gezien wel in orde zijn kan geen antwoord gegeven worden. Meestal beschikt zij niet over de gevraagde gegevens, zegt Cition.

De toegang tot de gegevens door opsporingsdiensten was in 2008 al een zorg. In schril contrast met de huidige praktijk antwoordde de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer destijds:

Andere opsporingsambtenaren, zoals de politie, hebben geen toegang tot deze database van Stadstoezicht, maar uitzonderingen in het kader van bij voorbeeld [sic] calamiteiten of terrorismebestrijding zouden mogelijk kunnen worden gemaakt.

Ook kunnen de gegevens volgens het privacyreglement aan derden worden verstrekt als sprake is van “de behoorlijke vervulling van een publieke taak”. Wat onder het laatste wordt verstaan is niet duidelijk, maar wel is zeker dat tot eind oktober vorig jaar daar nog nooit sprake van is geweest. Voor zo’n verstrekking moet vooraf advies ingewonnen worden bij de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam en dat was volgens Cition tot dan toe nog nooit gebeurd.

Of de auto nu rijdt of stilstaat, een spoor wordt altijd achtergelaten. Het kenteken van een auto dat door de scanners van Cition is gezien, wordt niet langer dan 24 uur bewaard. Tenminste, als de parkeerder een kaartje gekocht heeft. Maar de gegevens over dat op het kenteken gebaseerde parkeerrecht worden wél langdurig bewaard: acht weken.

Tenminste, dat zou je zeggen op basis van de documenten openbaar werden gemaakt en de informatie op de websites van de betrokken partijen. Maar is dat wel zo?