This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Ontruiming kraakpanden met nieuwe kraakwet

Afbeelding: DSC04935 van Karen Eliot | Licentie: CC BY-SA

Strafrechtelijke ontruimingen van kraakpanden worden door de Amsterdamse politie aangekondigd. Hoe de politie ontruimt, wordt duidelijk uit draaiboeken.

Verzoek

Op 1 oktober 2010 werd de veelbesproken Wet kraken en leegstand van kracht. Sinds de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag kondigt de politie strafrechtelijke ontruimingen minstens acht weken van te voren aan. Op die manier hebben krakers de gelegenheid om de ontruiming via een kort geding aan te vechten.

Hoe het korps Amsterdam-Amstelland met die nieuwe wetgeving omgaat wordt iets duidelijker met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het Amsterdamse korps werd gevraagd alle documenten die betrekking hebben op de ontruiming van kraakpanden op basis van de nieuwe kraakwet openbaar te maken.

Het verzoek is door iemand anders gedaan, de documenten zijn mij via-via verstrekt.

Beslissing en verstrekte documenten

Op 9 mei 2011 maakte het korps Politie Amsterdam-Amstelland haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De documenten die niet werden openbaar werden gemaakt:

  • memorandum mogelijke scenario’s m.b.t. krakers
  • doorlopend journaal
  • documenten t.b.v. de driehoek
  • notitie van de korpsbeheerder Van der Laan aan de gemeenteraad
  • notulen betreffende intern beraad over de nieuwe kraakwet en de te volgen beleidslijn
  • draaiboek taktische informatie
  • detachementaanvraag
  • interne e-mailwisselingen