This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Nooit meer ongezien de stad in of uit

Schermadruk albertdeklein.nl

Camera’s voor het registeren van de kentekens van passerende auto’s. Amsterdam heeft er honderden, voor het handhaven van milieuwetgeving en voor verkeersmanagement.

Niet alleen politie, maar ook veel gemeenten gebruiken camera’s om de kentekens van passerende auto’s vast te leggen. Sommige steden doen dat helemaal zelf, anderen doen het in samenwerking met de omliggende gemeenten.

De belangrijkste reden om te beginnen met het registreren van kentekens van passerende auto’s heet “verkeersmanagement”. Met de camera’s worden de reistijden van de automobilist bepaalt. Hoeveel tijd kost het de automobilist om vanaf de ring het centrum van de stad te bereiken? En welke route heeft de automobilist daarvoor gebruikt? Waar staat hij in de file?

De gegevens worden gebruikt voor het inrichten van het wegennet van de stad, voor het plannen en afstemmen van wegwerkzaamheden en voor het informeren van de automobilisten via matrixborden. De gegevens worden ook gebruikt voor het vullen van een landelijke databank met reistijden, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Bij de uitbreiding van die databank stelde toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat:

De afspraak is om in 2012 zo’n 5.500 kilometer Rijkswegen en wegen van gemeenten en provincies in de databank te hebben. Daarmee is 50 tot 60 procent van het wegverkeer afgedekt. De ambitie is om in totaal zo´n 80 tot 90 procent van het doorgaande wegverkeer actief te volgen.”

Maar niet alleen worden de camera’s gebruikt voor het in goede banen leiden van verkeer, maar ook voor de handhaving. Zo heeft de gemeente Amsterdam onder meer een ring van camera’s voor het bijhouden welke vrachtauto’s de stad in rijden. Vervuilende auto’s krijgen op basis van hun kenteken een boete. De foto’s en de kentekens van de vrachtwagens die wel voldoen aan de wetgeving, worden pas na maximaal 24 uur verwijderd.

In feite worden de bewegingen van vele onverdachte mensen vastgelegd, een inbreuk op hun privacy. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van passerende auto’s is niet zonder risico’s. Door gigantische databanken aan te leggen, kan ook nog na lange tijd achterhaald worden wie waar wanneer gereden heeft. De politie, die zelf ook een aantal camera’s heeft die kenteken registreert, kent de databank gemeente ook – en hengelt regelmatig naar informatie.