This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Naar rechter om transparantie botnet monitoring

Afbeelding: Rechtbank Amsterdam van Shirley de Jong | Licentie: CC BY-NC 2.0

Ik ga nog eens naar de rechter: het KLPD weigert een beslissing te nemen op mijn Wob-verzoek over een botnet monitoringsproject.

Met enige regelmaat vraag ik de overheid om documenten openbaar te maken over onderwerpen die me interesseren. Soms blijkt dat ook hard nodig, want op basis van mijn aanhoudende verzoeken blijkt de de politie de regels voor het gebruik van de centrale databank met klantgegevens van telefonie- en internetaanbieders structureel te negeren. Nu heb ik nog zo’n verzoek bij het KLPD lopen, deze keer om documenten over het Taurus project.

Op zo’n verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur moet het KLPD volgens de wet zo spoedig mogelijk beslissen, maar mag er niet langer over doen dan vier weken. Toen het KLPD de ontvangst van mijn verzoek bevestigde, verdaagde zij ook de beslissingstermijn met vier weken. Ook die termijn is inmiddels al lang gepasseerd en na mijn ingebrekestelling is er nog niets veranderd. En daarom ben ik nu de rechter gevraagd om het KLPD te dwingen snel een beslissing te nemen.

Want voor die transparantie is het hoogtijd. Het project wordt af en toe genoemd, maar er is eigenlijk nauwelijks iets over bekend. In het project werkt het KLPD samen met private partijen met het oprollen van botnets als doel.

In het artikel ‘Botnetbouwers moeten geen vriendin hebben’ op Webwereld:

Wat volgens [Peter Zinn van de National High Tech Crime Unit] bijzonder aan de zaak is, is vooral de aanpak in ‘Project Taurus’, een internationale privaat-publieke samenwerking met onder andere Govcert, Fox IT, de Universiteit van Aken, de FBI en SIDN. Hij benadrukt dat er drie voordelen zijn: de partijen hebben elk verschillende kennis en vullen elkaar aan door die te bundelen, iedere partij heeft eigen macht die gebundeld kan worden, en iedereen streeft hetzelfde doel na: het oprollen van botnets.

In het artikel Recherche bestrijdt botnets met Taurus project op Security.nl:

“Eén van de belangrijkste strategieën voor de NHTCU op dit moment is de samenwerking met de private sector”, zegt Marijn Schuurbiers, projectleider van het Taurus project. […] Volgens Righard Zwienenberg van Norman helpt deze actie niet alleen anti-virusbedrijven op zich, “maar de hele mensheid”, […]

De hele mensheid. Dat maakt nieuwsgierig, nietwaar?

Update 16 januari: de rechter dwingt het KLPD tot het binnen twee weken nemen van een beslissing.