This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

MvT van Wet openbaarheid van bestuur

Ironisch genoeg is de Memorie van Toelichting van de Wet openbaarheid van bestuur is niet gemakkelijk te vinden op internet. Om die reden heb ik een kopie hier beschikbaar.

De meeste websites van de overheid waarop zulke documenten gewoonlijk worden gepubliceerd, gaan niet onbeperkt terug in de tijd. Dit is dan ook de meest voor de hand liggende reden voor het niet beschikbaar zijn van deze Memorie van Toelichting. Omdat voor de uitleg van de Wet openbaarheid van bestuur dit document wel zeer relevant is, kun je de Memorie van Toelichting hier inzien.

Update: het bestand wordt wel gepubliceerd door de overheid. Het is te vinden op weer een andere website: statengeneraaldigitaal.nl.