This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Met de medewerkers verdwijnen ook de documenten

Afbeelding: Photo Paper van Orin Zebest | Licentie: CC BY 2.0

In eerste instantie heeft de handhaver van het hoofdstedelijk parkeerbeleid eigenlijk niets op papier staan. Na een bezwaar worden 21 documenten gevonden.

Ook in deze serie: de landelijke database met kentekens waarvoor een parkeerkaartje gekocht is, de auto voor de automatische controle van de kentekens van geparkeerde auto’s, de bewaartermijnen volgens de privacyvoorwaarden en de échte bewaartermijn van de gegevens.

Niets op papier

De beslissing op het verzoek was bedroevend. In het kort kwam het er op neer dat er over het parkeerbeheer in Amsterdam niets op papier stond. Cition verwees me wel naar het artikel Het alziende oog van de scanauto, naar de website van een fabrikant en verstrekte nog anderhalve pagina met “informatie”. Veel staat er niet en wat er in staat is soms ook nog eens fout (“De gescande nummerborden worden daarna via GPS door een database heen gehaald”) of spreekt elkaar tegen (“Scans van kentekenplaten worden elke nacht gewist […]” en “Als [parkeerrecht is betaald], worden de kentekens niet bewaard.”)

Er restte niets dan bezwaar aantekenen.

Nee, toch wél

Na de ontvangst van het bezwaarschrift nodigt Cition mij uit voor een mondelinge toelichting. Daarin wordt duidelijk waarom Cition moeite heeft met het beantwoorde van mijn verzoek:

Mede door de ontvlechting van Cition uit Stadstoezicht zijn er veel documenten verloren gegaan. Er zijn veel medewerkers betrokken geweest bij het gebruik van de scanauto’s. Veel daarvan zijn niet meer werkzaam, zodat eventuele onder hen behorende documenten ook verloren zijn gegaan.

Cition neemt in het gesprek alle tijd voor een uitgebreide uitleg van het systeem – niet al te nauwkeurig verslagen overigens. Met de beslissing op mijn bezwaarschrift worden 16 van de 21 gevonden documenten verstrekt. Veel documenten waren al eens eerder openbaar gemaakt.