This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wens politie: geen auto ongezien in Rotterdam

gebaseerd op schermafdruk van openstreetmap.org

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft in 2009 geprobeerd om de verkeerscamera’s, die gebruikt worden voor verkeersmanagement, aan te sluiten op het eigen systeem voor kentekenherkenning (ANPR). Daarmee zou haast geen auto ongemerkt meer door Rotterdam kunnen rijden. Of de koppeling uiteindelijk tot stand is gebracht, is niet bekend.

De aantallen en een deel van de locaties van de camera’s zijn terug te vinden in een rapport van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het document bevat een opsomming van alle projecten om de toepassing van Automatic Number Plate Recognition uit te breiden. Het rapport werd openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur.

Door de politie zijn alle oeververbindingen in de regio Rotterdam afgedekt. In de Maastunnel hangen sinds eind 2007 vier statische camera’s die op elk moment de kentekens van de passerende auto’s vastleggen. Ook de Erasmusbrug en Willemsbrug in het centrum zijn voorzien van camera’s die de passerende auto’s registreren. Buiten het centrum zijn de grote toegangs- en uitvalswegen voorzien van ANPR camera’s, zoals de Suurfhofbrug, de Harmsenbrug, de Thomassentunnel, de Calandbrug, de Hartelbrug, de Botlektunnel, de Beneluxtunnel en de Van Brienenoordbrug. In totaal zijn het 68 camera’s. Op de Botlekbrug, direct naast de Botlektunnel, zijn eind 2009 nog geen camera’s opgehangen. De projectgroep van de politie adviseert om dat “lek” te dichten.

ANPR-camera's van Politie Rotterdam-Rijnmond

Maar, er is meer. Vialis levert diensten op het gebied van verkeersmanagement aan de gemeentelijke dienst dS+V. Het bedrijf heeft op 55 belangrijke verkeersknooppunten 350 camera’s hangen die het verkeer registreren ten behoeve van de analyse van verkeersstromen. Die camera’s zijn nodig om te kunnen achterhalen hoe auto’s door de stad bewegen en hoe lang een automobilist er over doet om van de ring in het centrum van de stad te komen.

De Rotterdamse politie onderzocht in 2009 of het mogelijk was om ook deze camera’s aan te sluiten op het eigen systeem. Daarmee zou de dekkingsgraad van camera’s van de politie explosief stijgen. De camera’s van de politie herkennen 98% van de kentekens van de passerende auto’s. De camera’s van Vialis zijn in staat om 90% van de kentekens van de passerende auto’s te herkennen, maar blijven daarmee nog net boven het minimum van de politie. Vialis zou de politie overigens alleen de kentekens leveren, geen beelden van de auto’s. De politie heeft ingeschat dat daarvoor 5 Terabyte aan opslagcapactiteit voldoende moet zijn. Technisch bleek het koppelen van de systemen geen probleem. Eind 2009 moest gewacht worden op bestuurlijke afstemming. Hoe de situatie nu is, is niet bekend. De politie kan de gegevens overigens ook gewoon vorderen als het echt nodig is.

De gemeente Rotterdam heeft ook camera’s voor het detecteren van vervuilende vrachtwagens die de milieuzone inrijden. De politie wilde ook de kentekens die daarmee vastgelegd worden gaan gebruiken. Technisch gezien zou dat geen probleem zijn, zo wezen testen uit. Nadat de gemeente was overgestapt op een andere backoffice functionaliteit bleek koppeling niet langer mogelijk.

Uit het rapport blijkt verder dat de politie ook twee aanhangers, vijf herkenbare en twee onopvallende auto’s en een motor voorzien heeft van camera’s die kentekens kunnen registreren. Tenslotte beschikt de politie ook over een “James Bond”-bus: een Mercedes Sprinter met twee ANPR-units met elk vier camera’s en een eigen generator. De politieambtenaren hadden vermoedelijk liever de Aston Martin.