This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Leiden heeft geen weet van opbrengst camera’s

Afbeelding: Leiden Centraal van Faruk Ateş | Licentie: CC BY-NC 2.0

De gemeente Leiden schrijft in een brief dat zij geen gegevens hebben over de opbrengst van de camera’s waarmee toezicht gehouden wordt op het station van Leiden.

In een brief aan de verzoekers1 stelt de gemeente:

Er berusten bij ons echter geen documenten met betrekking statistieken omtrent de toe- of afname van het aantal opgeloste misdaden welke direct te correleren zijn aan het cameratoezicht. Evenmin beschikken wij over documenten met betrekking tot een eventuele evaluatie. Wij kunnen u derhalve niet van dienst zijn.


  1. Bas Wallage, Stas Verberkt, Jeroen Slobbe