This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Kijken naar automatische kentekenregistratie

politie.nl

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Maar hoe wordt die techniek in Nederland ingezet?

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. De camera’s kunnen gemonteerd zijn aan een paal langs de weg, maar ook bevestigd zijn in een auto. Passerende voertuigen worden door het systeem opgemerkt en met behulp van optische tekenherkenning wordt de kentekens van de auto’s gelezen. De kentekens worden vervolgens direct vergeleken met de kentekens in een databank van auto’s waar iets mee aan de hand is of worden opgeslagen voor latere analyses.

De technologie is bekend door het gebruik door de politie. Zij gebruikt de techniek voor het vinden van onverzekerde en gestolen auto’s, maar soms ook voor het kunnen traceren van overvallers. Bij een hit wordt de bestuurder vaak direct aan de kant gezet. Sommige gemeenten en provincies gebruiken de camera’s voor verkeersmanagement. Door bij te houden waar kentekens gesignaleerd worden is te bepalen hoe het verkeer door de stad beweegt en hoe snel dat gaat. Soms wordt ANPR ook ingezet voor het handhaven van milieuwetgeving. Als een kenteken van een vrachtwagen zonder roetfilter wordt gezien, wordt automatisch een boete aan de eigenaar gestuurt.

Het grootschalig  en structureel vastleggen van de kentekens van passerende auto’s is niet zonder risico’s. Door gigantische databanken aan te leggen, kan ook nog na lange tijd achterhaald worden wie waar wanneer gereden heeft. De politie overtrad met lange bewaartermijnen zelf de wet, zo oordeelde het CBP eerder. Dat is geen probleem voor de minister van Veiligheid en Justitie: dan verruimen we de wet toch gewoon?

Een antwoord op de vraag hoe de techniek in Nederland wordt ingezet, moet komen uit een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De meeste verzoeken heb ik in het voorjaar van 2011 uitgezet. Sinds ik het team van Bits of Freedom ben gaan versterken, heb ik geen tijd meer voor een grondige analyse. Daarom publiceer ik de komende tijd de aan mij verstrekte en openbaar gemaakte documenten met betrekking tot ANPR. Dat is al een aardige klus: het digitaliseren en doorzoekbaar maken van de vele documenten zal enige tijd in beslag nemen. Anderen gaan vast en zeker verder waar ik ben gestopt. Sargasso schreef er eerder over – en zal dat meer gaan doen.