This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

In één maand tijd negen incidenten met Raven

Afbeelding: Support battalion Soldiers fly Raven UAV during annual training van Virginia Guard Public Affairs | Licentie: CC BY-NC 2.0

In vermoedelijk één maand tijd zijn er negen incidenten geweest met de Defensie drones die in opdracht van de Nederlandse politie vlogen.

Defensie rekent tot incident elk “onvoorziene afwijking op het verwachte vlieggedrag”. Soms is dat een beperkte storing, zoals een kortstondig gebrek aan controle, maar soms zijn het ook crashes of het tegen een gebouw aan vliegen. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat Defensie een vliegverbod instelde omdat een nieuw incident “de reputatie van 107 ASbt niet ten goede komt.” Een van de Raven-toestellen blijkt na een ongeval in beslag genomen te zijn door het Openbaar Ministerie. Maar ook als het verongelukte toestel wel in handen is van Defensie blijkt onderzoek moeizaam:

Bij het analyseren van de ASR’n is geconstateerd dat ASR’n niet volledig zijn ingevuld. Dit geldt zowel voor wat betreft de datum van de vlucht, meteo en gebruikte systeemdelen (v.w.b. het registreren van serienummers). Hierdoor kost het verzamelen van de benodigde gegevens voor het onderzoek zeer veel moeite. In sommige gevallen is het zelfs onmogelijke gebleken de ASR aan een vlucht te koppelen. In deze gevallen is op basis van de beelden en gegevens uit de logboeken getracht de ASR alsnog aan een vlucht te koppelen. Dit is uiteindelijk voor alle vluchten wel gelukt.

Uit de analyse komt naar voren dat:

  • drie incidenten zijn gerelateerd aan windvlagen,
  • één incident is ontstaan door ijs op het pitot-buisje,
  • één incident is ontstaan door een lekkage van het pitot-buisje,
  • één incident is ontstaan door het afbreken van een deel van het roer,
  • één incident is ontstaan door een bug in de software of een storing aan de gyroscoop, en
  • twee incidenten zijn ontstaan door menselijke fouten (met het vliegtuig tegen een gebouw aanvliegen en een onvoldoende voorbereide noodlanding).

Dit betreffen vermoedelijk alleen maar incidenten in januari 2013. Een jaar eerder werd met een Raven-toestel ook al eens tegen een kraan aangevlogen.

Met de beslissing op het Wob-verzoek van het NRC Handelsblad werden de volgende documenten openbaar:

In de documenten komen allerlei afkortingen voor. Een paar heb ik er al opgezocht: AIWS is Action Item Work Sheet, ASB is Alert Service Bulletin, SFM is Safety Flight Manual, 107 ASbt is 107 Aerial Systembatterij en ASR is Air Safety Report.