This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Iets minder digitale doorzoekingen op Schiphol

De Marechaussee onderzocht op Schiphol in 2009 toen procent minder digitale gegevensdragers dan het jaar ervoor. De dienst zoekt naar bijvoorbeeld afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen.

In 2009 werden er dagelijks gemiddeld twee mobiele telefoons en simkaarten onderzocht. Er werden verder 86 harde schrijven onderzocht, evenals 118 minder voor de hand liggende gegevensdragers als navigatiesystemen en spelcomputers. In totaal zijn er 902 gegevensdragers onderzocht in 2009, tegen 1.073 in 2008. De afname laat zich mede verklaren door een kleiner aantal mobiele telefoons dat is onderzocht: in 2008 waren dat er nog 902, een jaar later nog “maar” 666.

Van de 1.073 doorzoekingen in 2008 is geen enkele zaak voor de rechter gekomen. Of dat in 2009 anders is, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie laat in het antwoord op het verzoek weten zij “niet beschikt over documenten waarin is neergelegd in hoeveel zaken een dergelijk onderzoek is gestart noch hoeveel zaken daadwerkelijk voor de rechter zijn gebracht.” Slechts één betrokkene heeft een klacht ingediend naar aanleiding van een onderzoek van de Marechaussee. In 2008 had beklaagde niemand zich

Volgens het ministerie van Defensie voert de Marechaussee deze onderzoeken uit als onderdeel van zijn algemene taak strafbare feiten op te sporen, zoals vastgelegd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. Die algemene taak is gelimiteerd tot de taken uit het eerste lid van artikel 6 van de Politiewet 1993 uitvoert, zoals de bescherming van het koningshuis en de handhaving van de vreemdelingenwetgeving.

De cijfers zijn openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Dit artikel is ook gepubliceerd op Sargasso.