This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Handleiding politie voor delen gevoelige gegevens

Afbeelding: En jij denkt dat je indruk maakt van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

De gids geeft een overzichtelijk beeld van de veelvoud van partijen met wie de politie allemaal gegevens mag delen.

Verzoek

Uit onderzoek van Bits of Freedom bleek dat de politie op grote schaal de wet overtreedt als het op de bescherming van persoonsgegevens aankomt. Geen enkel korps voldeed aan alle regels zoals geformuleerd in de Wet politiegegevens (Wpg). In de interne rapporten van de politie worden ook andere documenten genoemd, die ook erg interessant zijn.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik het korps Flevoland om de “beslisboom Wpg” en de “Verstrekkingenwijzer Wpg” openbaar te maken. De beide documenten worden genoemd in de Audit Wpg politie Flevoland van 20 december 2011.

Beslissing

Het korps Flevoland besliste bijzonder snel op mijn verzoek (hier en hier). Het tweede document bleek al openbaar te zijn.

Met name het tweede document is interessant. Het is een goed leesbare opsomming welke gegevens de politie aan welke organisaties en onder welke voorwaarden mag – en soms moet – geven. En dat zijn veel meer organisaties dan je je realiseert.

Zo deelt de politie haar gegevens met tientallen organisaties die zich bezig houden met de naleving van de wet. Daaronder: de AIVD en de MIVD, burgemeesters, het CBR, het CJIB, de DNB, de FIU-Nederland, de HALT-bureaus, luchtvaartmaatschappijen, ministeries, de toezichthouders van bijna 25 wetten op het gebied van onder meer milieu, de Raad van de Kinderbescherming. Een andere categorie van ontvangers zijn de buitenlandse partijen, zoals Europol, het Internationaal Strafhof en Interpol. Ook gaat er een hoofdstuk in op het delen van gegevens met de slachtoffers en benadeelden van strafbare feiten, stichting Slachtofferhulp Nederland en stichting Processen Verbaal namens het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast werkt de politie ook nog eens samen met anderen, waardoor nog meer gegevens verstrekt kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn dit convenant en dit convenant waarin de politie samenwerkt met onder meer energieleveranciers, gemeenten, het Openbaar Ministerie en woningbouwverenigingen.

Update 29 juni 2014: De Politieacademie heeft het online naslagwerk Verstrekkingenapp Wpg gepubliceerd, een tijdje terug. Dat zou beter bijgewerkt moeten (kunnen) zijn.