This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geografische bestand 3D Shapes

Schermafdruk GESO.

Eind vorig jaar bleek ik niet de enige te zijn die twijfels had over de juridische status van het 3D Shapes bestand en de import in de Openstreetmap database ervan. Om de status helder te krijgen, deed ik een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het 3D Shapes bestand

Het bestand is als tussenproduct voor de GESO applicatie door Object Vision in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geproduceerd. Object Vision publiceerde het bestand met een BY-SA licentie op haar website. Onder druk van het Kadaster, dat meende dat haar auteursrecht werd geschonden, werd het bestand korte tijd later verwijderd. Het 3D Shapes bestand is gedeeltelijk gebaseerd op de informatie uit het TOP10Vector bestand van het Kadaster.

En dus heb ik geprobeerd die juridische status helder te krijgen. Meer dan een half jaar geleden deed ik bij het PBL een verzoek op basis van het hoofdstuk “Hergebruik” uit de Wet openbaarheid van bestuur. Ik deed dit verzoek in nauw overleg met Object Vision.

Door de houding van het Kadaster heeft de meest recente beslissing in het verzoek lang op zich laten wachten. Het Kadaster gaf welliswaar aan dat  zij niets te zeggen hadden over het 3D Shapes bestand zelf, maar gaf al die tijd geen uitsluitsel over de auteursrechtenclaim. Het bestand werd in februari onder voorwaarden van het Kadaster (en incompatible met de Openstreetmap licentie) ter beschikking gesteld. Naar aanleiding van mijn bezwaar tegen die beslissing werd er half juni bij het Ministerie van VROM een hoorzitting ingepland. Precies een dag voor de zitting plaatsvond, maakte het Kadaster bekend alle bezwaren te laten varen.

En dus ontving ik het fijne bericht:

Het PBL heeft besloten om het 3DShapes bestand aan u te verstrekken, zonder aanvullende voorwaarden.

Met deze verstrekking is het bestand nu officieel en onvoorwaardelijk beschikbaar voor hergebruik.

Openbaar gemaakte documenten

De volgende documenten kwamen beschikbaar:

  1. beslissing verzoek
  2. 3D Shapes bestand

Het 3D Shapes bestand is rond 800 MB groot.

Over de inhoud van het 3D Shapes bestand zijn vragen gesteld. Die vragen heb ik in het artikel Aanvullende informatie over het 3D Shapes bestand beantwoord.