This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gemeenten doorzoeken internet bij bestrijding bijstandfraude

Afbeelding: Iphone Gonzalo Baeza H. van Gonzalo Baeza H | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Wet werk en bijstand. Het Kenniscentrum Handhaving schreef daarvoor een handreiking.

Ook gemeenten gebruiken internet. Niet alleen om stukken uit de gemeenteraad te publiceren of de veranderingen in de vuilnisophaal te melden, maar ook om onderzoek te doen naar burgers. Door op internet onderzoek te doen proberen gemeenten “zowel het voorkomen als het bestrijden van oneigenlijk gebruik en/of misbruik van sociale voorzieningen” voorkomen. Bijstandsfraude dus. Dat onderzoek vindt soms ook plaats terwijl er geen concreet vermoeden van fraude is, maar enkel omdat de aanvrager van de bijstandsfraude een bepaald risicoprofiel voldoet.

Voor gemeente is het lastig bepalen wat wel en wat niet mag. Het Landelijk Kenniscentrum Handhaving heeft daarom een Handreiking internetonderzoek geschreven, met de bijlage Internetonderzoek & ICT en een voorbeeld van een integriteitsverklaring. In de handreiking is uitgelegd hoe zo’n onderzoek in het kader van een aanvraag van een uitkering of de controle op de rechtmatigheid van een bestaande uitkering, ingericht moet worden. De handreiking beantwoord niet alleen de vraag hoe ver het onderzoek mag gaan, maar legt ook uit hoe de ambtenaar voorkomt dat “hij of zij herkend wordt op het web”.

De Handreiking internetonderzoek werd, samen met de bijlagen Internetonderzoek & ICT en een voorbeeld van een intergriteitsverklaring, openbaar gemaakt met de beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.