This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gemeente Utrecht weigert kaart met toezichtscamera’s

Afbeelding: Big brother isn't watching ... yet! van Sander Falise | Licentie: CC BY-NC 2.0

Ondanks het feit dat de camera’s in de gemeente Utrecht voor iedereen op te zoeken zijn, wil de gemeente in het belang van opsporing geen nauwkeurig overzicht geven. 

Eerder had ik de gemeente Utrecht een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gestuurd en gevraagd om een overzicht van de  camera’s waarmee tientallen bedrijventerreinen en winkelgebieden 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Volgens de gemeente wordt daarmee een innovatief doel nagestreefd.

Naar aanleiding van mijn verzoek maakte de gemeente een vier lijstjes  (123 en 4) openbaar waarin de locaties van de camera’s vrij nauwkeurig beschreven zijn. Maar de gemeente wil het handige Google Maps bestand waarin die positie ook genoemd staan, niet openbaar maken:

Het openbaar maken van de exacte locaties van toezichtcamera’s betekent een wezenlijke aantasting van de effectiviteit van registratie van strafbare feiten hetgeen van negatieve invloed is op de publiekrechtelijke handhaving door politie en gemeente, in het bijzonder ten aanzien van opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Flauwekul natuurlijk, want die locaties kun je ook al achterhalen door met de wél verstrekte lijstjes op straat om je heen te kijken of, vanaf je bank, rond te klikken in Google Streetview. Iemand die kwaad wil, laat zich niet weerhouden door die camera’s. En dus tekende ik bezwaar aan. En opnieuw weigerde de gemeente:

Het feit dat met enige moeite de exacte locaties van de toezichtcamera’s ook op een andere wijze, dan via bekendmaking door ons, te achterhalen zijn, betekent niet dat wij verplicht zijn om actief medewerking te verlenen aan de bekendmaking van die locaties.

De gemeente is dat natuurlijk wél verplicht. Het is van de zotte dat de gemeente wel vertelt waar de camera’s precies staan, maar het meest nauwkeurige en hanteerbare overzicht weigert. De enige manier om het openbaar maken ervan nu nog af te dwingen, is een gang naar de rechter.