This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Geen reflectie in tien jaar cameratoezicht

Met als doelstelling de criminaliteit op het industrieterrein “de Stormpolder” in te perken besluit de gemeente Krimpen aan den IJssel net na de eeuwwisseling tot cameratoezicht. Met de eerste opstelling lukt het niet om het verkeer op de enige toegangsweg vast te leggen. Of tien jaar later de doelstelling wel wordt behaald is niet duidelijk: er heeft nooit een evaluatie plaatsgevonden.

Dat wordt duidelijk uit documenten die openbaar zijn geworden naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Nadat de rekening van meer dan 16.500 euro is betaald houden in de zomer van 2001 zes camera's het in- en uitgaande verkeer van het industrieterrein in de gaten. Tenminste, dat is de bedoeling. Een jaar later constateert de gemeenteraad dat het toezicht niet werkt: drie van de camera's zijn stuk, de behuizing van een van de camera's zit vol met water en ook de lus in de weg die auto's moet detecteren is defect. Maar ook zonder die technische problemen is het beeldmateriaal onbruikbaar. Het signaal dat bij de opnameapparatuur binnenkomt, is veel te slecht. Door gebrekkige afspraken en een groot aantal betrokkenen is het niet mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen. Met een nieuwe investering van 15.000 euro worden camera's en behuizingen vervangen en de lus gerepareerd.

Daar is nauwelijks mee ingestemd als in de gemeenteraad de inzet van cameratoezicht aan de andere kant van het industrieterrein wordt besproken. Om de aan te leggen aanmeerlocatie van de Fast Ferry tegen vandalisme te beschermen en het sociale veiligheidsgevoel te verhogen, moeten er vier camera's opgehangen worden. De apparatuur voor het opnemen van de beelden van de camera's bij de toerit van het industrieterrein is ondergebracht bij een autodealer. Omdat die apparatuur ontoereikend is, wordt een nieuwe systeem bij de dienst Openbare Werken geïnstalleerd. Eind 2002 gaat de raad akkoord met de investering van 30.000 euro en het onderhoudscontract van jaarlijks 1.300 euro.

Dan overlijdt het systeem dat de beelden bij de toegangsweg van het industrieterrein opneemt. De apparatuur is, drie jaar na installatie, technische volledig achterhaald en het beveiligingsbedrijf adviseert de beelden van de camera's door te sturen naar de computer bij de dienst Openbare Werken. Dat systeem heeft vrije ruimte voor slechts vier extra camera's en moet dus uitgebreid worden. Voor bijna 11.000 euro zijn de zes camera's bij de toegangsweg ook gerenoveerd.

De renovatie lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. Nadien zijn er geen wijzigingen meer in het systeem en lijkt het jaarlijkse onderhoud afdoende. Of het systeem op dit moment nog altijd functioneert wordt niet duidelijk uit het de documenten die openbaar zijn geworden. Wel wordt duidelijk dat de camera's altijd aanstaan, de beelden 7 dagen lang worden bewaard en alleen bij incidenten bekeken worden.

Ook wordt niet duidelijk of het cameratoezicht het gewenste resultaat heeft gehad. Ondanks dat de eerste camera's bijna tien jaar geleden zijn geïnstalleerd heeft de gemeente het cameratoezicht nooit geëvalueerd.