This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR provincie Zuid-Holland

Afbeelding: vlag van de provincie Zuid Holland van Gerard Stolk | Licentie: CC BY-NC 2.0

Uit het antwoord van de provincie Zuid-Holland wordt duidelijk dat zij zelf geen camera’s opgehangen heeft, maar of anderen dat wel gedaan hebben is niet duidelijk.

Verzoek

Verschillende provincies (en gemeenten, maar ook de politie) maken gebruik van allerlei systemen om te meten hoe het verkeer zich door de provincie beweegt. Veel van die organisaties maken daarbij gebruik van camera’s die de kentekens van passerende auto’s vastleggen. Iets meer dan een jaar geleden vroeg ik de provincie Zuid-Holland naar het gebruik van zulke camera’s. Daarvoor beriep ik me op de Wet openbaarheid van bestuur.

Beslissing

De provincie besliste als volgt:

Uw verzoek doet u op basis van de aannames dat de provincie Zuid-Holland gebruikt maakt van camera’s die de kentekens van passerende auto’s kunnen registreren en dat de provincie Zuid-Holland eigenaar is van deze camera’s. Beide aannames zijn onjuist. De camera’s zijn geplaatst in opdracht van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) met als doel om over een bepaald wegtraject reistijden te meten. De provincie Zuid-Holland verkrijgt deze reistijdgegevens van het NDW.

De camera’s zijn in eigendom van ARS Traffic & transport Technology B.V. De camera’s fotograferen de kentekens elektronisch en versleutelen die direct naar een niet terug te herleiden code. Die code wordt vervolgens gebruikt om de reistijd te bepalen. Deze methodiek is in 2009 bij het College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld.

Op grond van het voorgaande kan de provincie Zuid-Holland door de u gevraagde gegevens niet leveren c.q. openbaar maken, omdat de provincie Zuid-Holland niet over deze gegevens beschikken.

Iets zegt me dat de provincie mogelijk wel over gegevens beschikt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de provincie vergunningen heeft verstrekt of heeft moeten instemmen met plaatselijke omleidingen en stremmingen gedurende tijdens de werkzaamheden voor het plaatsen van de camera’s.