This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR provincie Utrecht

Schermafdruk OpenStreetMap | Licentie: CC BY-SA 2.0

De provincie Utrecht maakt, in tegenstelling tot andere provincies, voor verkeersmanagement alleen gebruik van detectielussen in de weg.

Verzoek

Verschillende provincies (en gemeenten, maar ook de politie) maakt gebruikt van allerlei systemen om te meten hoe het verkeer zich door de provincie beweegt. Veel van die organisaties maken daarbij gebruik van camera’s die de kentekens van passerende auto’s vastleggen. Iets meer dan een jaar geleden vroeg ik de provincie Utrecht naar het gebruik van zulke camera’s. Daarvoor beriep ik me op de Wet openbaarheid van bestuur.

Beslissing

Op 29 maart 2011 maakte de gemeente haar beslissing bekend. Ze schrijft:

In reactie op uw verzoek om informatie […] delen wij u mede dat de provincie Utrecht geen ANPR-camera’s beheert of gebruikt langs haar provinciale wegen. De gegevens die wij aan de Nationale Databank Wegverkeer (NDW) leveren worden ingewonnen met systemen die gebruikmaken van inductielussen die in het wegdek zijn ge├»nstalleerd. Daarmee wordt geen privacygevoelige informatie ingewonnen.

Dat is heel anders bij andere provincies, zoals Noord-Brabant en ook de gemeente Utrecht.