This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR politie Zeeland

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Ook de politieregio Zeeland maakt gebruik van kentekenregistrerende camera’s. De camera’s worden ingezet om “de inkomende verkeersstromen af te dekken”.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Zeeland naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Het korps maakte begin april haar beslissing bekend. Het korps maakte drie documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In de notitie cameratoezicht in Zeeland schrijft het korps:

De basis ANPR-faciliteiten in Zeeland dekken inkomend verkeersstromen af op de Brouwersdam, de Grevelingendam, de A58 en de parallel lopende oude Rijksweg alsmede de Westerscheldetunnel.