This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR gemeente Utrecht

Afbeelding: A2 Abcoude-2 van Chriszwolle | Licentie: CC BY-NC 2.0

De gemeente Utrecht heeft voor een tweetal projecten camera’s opgehangen die de kentekens van passerende auto’s vastleggen.

Verzoek

Verschillende gemeenten, maar ook provincies en de politie, maken gebruikt van allerlei systemen om te meten hoe het verkeer zich door de stad beweegt. Veel van die gemeenten maken daarbij gebruik van camera’s die de kentekens van passerende auto’s vastleggen. Iets meer dan een jaar geleden vroeg ik ook bij de gemeente Utrecht naar het gebruik van zulke camera’s. Daarvoor beriep ik me op de Wet openbaarheid van bestuur.

Beslissing

De provincie maakte met haar beslissing de volgende documenten openbaar:

Naar aanleiding van de beslissing verzocht ik de gemeente onder meer om een vergeten kaartje met de posities van de camera’s openbaar te maken en om een toelichting op de omkeerbaarheid van de versleuteling van geregistreerde gegevens. De gemeente reageerde daarop met de volgende brieven:

Locaties

De locaties van de camera’s zijn terug te vinden in de brief van 11 maart 2011.