This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR gemeente Eindhoven

Afbeelding: Eindhoven, city of light van Sean Vos | Licentie: CC BY-NC 2.0

Ook de gemeente Eindhoven gebruikt camera’s om kentekens te registreren voor het NDW.

Verzoek

Ook in Eindhoven hangen er her en der camera’s die de kentekens van passerende auto’s registreren. Iets meer dan een jaar geleden stuurde ik de gemeente een verzoek om documenten openbaar te maken over het gebruik van zulke camera’s. De gemeente reageerde een week later op het Wob-verzoek met de e-mail:

Het plaatsen van de NDW meetsystemen in de gemeente Eindhoven is niet gebeurd door de gemeente Eindhoven maar door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Eindhoven heeft alleen toestemming gegeven om de meetpunten aan te leggen.

Het NDW is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. De gemeente was zo vriendelijk om mee te denken en stuurde twee weken later alsnog documenten waaruit informatie over onder meer de locaties en de kosten van de camera’s zijn af te leiden.

Beslissing

Op 8 april 2011 maakte de gemeente haar beslissing bekend. Ze maakte de volgende documenten openbaar:

Locaties

De locaties zijn opgenomen in de twee bestanden van 15 juli 2009. De documenten zijn analoog verstrekt, helaas.