This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR gemeente Arnhem

schermafdruk Overzichtskaart SLIM Prijzen RegioRing

De camera’s van de gemeente Arnhem, waarmee kentekens van passerende auto’s geregistreerd worden, zijn er geplaatst voor het SLIM-prijzen project.

Verzoek

Ook de gemeente Arnhem heeft camera’s laten ophangen waarmee de kentekens van passerende auto’s worden geregistreerd. Deze camera’s worden gebruikt in een project bedoeld om de verkeersstromen in de stad te beinvloeden. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik de gemeente om documenten over de camera’s openbaar te maken.

Beslissing

De reactie van de gemeente luidt:

Onze reactie op uw verzoek is tweeledig.

  1. Camera’s op het grondgebied van de gemeente Arnhem die kentekens kunnen registreren, staan daar passend in de pilot SLIM-prijzen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen voert deze pilot uit en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Wij zullen uw verzoek dan ook doorsturen naar de stadsregio. Per e-mail sturen wij u een afschrift van de brief van de gemeente Arnhem aan de stadsregio Arnhem Nijmegen.
  2. De gemeente Arnhem heeft als wegbeheerder schriftelijke informatie ontvangen over het project SLIM van de stadsregio. […]
De documenten waar de gemeente Arnhem zelf over beschikt zijn:

Locaties camera’s

Een helder overzicht van de locaties van de camera’s, inclusief GPS-coordinaten en hectometerpaal, is opgenomen in het bestand Nijmegen regioring locatieoverzicht versie 1.2 van ARS.