This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Gebruik ANPR gemeente Amsterdam

schermafdruk amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam gebruikt camera’s die de kentekens van auto’s kunnen registreren voor het handhaven van de milieuzone en voor het bepalen van reistijden.

Verzoek

Om een goed beeld te krijgen van de vele camera’s die de kentekens van passerende auto’s kunnen vastleggen in een stad, heb ik de gemeente Amsterdam gevraagd documenten daarover openbaar te maken.

Beslissingen en openbaar gemaakte documenten

In eerste instantie maakte de gemeente alleen documenten over de camera’s die gebruikt worden voor het handhaven van de milieuzone openbaar. Maanden later werden in een tweede beslissing ook de documenten over de camera’s voor verkeersmanagement openbaar gemaakt.

Overzicht beschikbare documenten:

Openbaar gemaakte documenten:

Aantal en locaties van de camera’s

De locatie van camera’s worden besproken in verschillende documenten. De locaties van de milieucamera’s worden genoemd in overzichtstippenkaart milieuzone. De camera’s voor het berekenen van de reistijden zijn benoemd in presentatie WWU, in het Programma van eisenMonitoring coridor tranche 1 en de Meetpuntenlijst.

De  locaties zijn ook te achterhalen op een Google Earth bestand dat eerder door de gemeente openbaar werd gemaakt op een Hack de Overheid evenement.