This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Evaluatie uitwisseling informatie hennepkwekers

Afbeelding: HEMP van Marc Fuyà | Licentie: CC BY-SA

Uit de evaluatie van een pilot waarin de politie gegevens over verdachten deelt met private partijen blijkt dat er maar weinig mee gewonnen wordt.

Halverwege 2010 hield de Minister van Justitie een toespraak bij de ondertekening van het Convenant aanpak georganiseerde hennepteelt. In de toespraak benadrukte de minister dat de gemaakte afspraken afdoende garanties bieden voor de bescherming van de privacy. De bedoeling was om door uitwisseling van informatie met private partijen tijdens het strafproces, de georganiseerde hennepteelt een slag toe te brengen.

Verzoek

Eind augustus 2011 vroeg ik het ministerie van Veiligheid en Justitie om een paar documenten, waarbij ik me baseerde op een van de documenten die ik eerder boven water had gekregen:

  1. De eindevaluatie, zoals bedoeld in artikel 7d van het convenant.
  2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen, zoals bedoeld in artikel 7e van het convenant.
  3. De evaluatie, zoals bedoeld onder hoofdstuk 6 van de beschrijving.
  4. Het overzicht van de “mutaties van foutief uitgewisselde informatie”, zoals bedoeld in het tweede punt van de op een na laatste paragraaf van hoofdstuk 6 van de beschrijving.
  5. Het overzicht van de “beveiligingsincidenten”, zoals bedoeld in het zevende punt van de op een na laatste paragraaf van hoofdstuk 6 van de beschrijving.
  6. Het overzicht van het aantal zaken dat ingestuurd is aan het OM, het aantal door het OM ingestelde vervolgingen en het aantal en de hoogte van de veroordelingen op basis van informatie uit de pilot, zoals bedoeld in het achtste, negende en tiende punt van de op een na laatste paragraaf van hoofdstuk 6 van de beschrijving.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Zoals gebruikelijk werd ook op dit verzoek niet tijdig beslist. Het ministerie verdaagde de beslissing met de maximale vier weken, maar wist ook die verruimde beslistermijn niet te halen. Half november 2011 besliste het ministerie alsnog en maakte één enkel document openbaar:

Andere documenten zijn er niet of de bedoelde informatie is ook in de evaluatie opgenomen.