This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Evaluatie cameratoezicht uitgaansgebied Terneuzen

De Gemeente Terneuzen besloot recent tot verlenging van het cameratoezicht. Uit het nieuwsbericht wordt al duidelijk dat de cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur blijkt dat de evaluatie naar de effectiviteit bijzonder beperkt is. 

Verzoek

De PZC schrijft op haar website in het artikel Cameratoezicht vier jaar verlengd:

De vier camera's die het uitgaansleven in de Terneuzense binnenstad in de gaten houden blijven nog zeker vier jaar hangen. […] Het cameratoezicht werd 2006 ingesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel er over de afgelopen twee jaar geen volledige en betrouwbare cijfers aangeleverd kunnen worden over het aantal incidenten vindt de politie dat het cameratoezicht een grote bijdrage levert aan de veiligheid in het uitgaanscentrum.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd de gemeente verzocht om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlenging van het cameratoezicht in Terneuzen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, evaluaties, rapportages, aanbevelingen, en communicatie met de politie.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

De gemeente beslist snel en maakt de volgende documenten openbaar:

Een aantal documenten zijn openbaar gemaakt in het Microsoft Word formaat. Deze documenten zijn door mij naar PDF geconverteerd. De originele documenten zijn op aanvraag uiteraard ook beschikbaar. 

Evaluatie zeer beperkt

Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat een cijfermatige onderbouwing ontbreekt en de burgemeester het besluit heeft genomen op grond van algemene argumenten.