This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Evaluatie cameratoezicht gemeente Goes

Afbeelding: CCTV van Ian T Edwards | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De gemeente Goes is erg positief over het gebruik van cameratoezicht. Het rapport stelt echter ook vast dat het effect maar lastig vast te stellen is.

Verzoek

De gemeente Goes maakt al meer dan tien jaar gebruik van cameratoezicht. Dat gebeurt onder het motto “Laten we het gezellig houden in Goes.” Bij de uitbreiding van het toezicht in 2006 heeft de gemeente besloten elke vijf jaar het toezicht te evalueren. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg ik de gemeente om de evaluatie over de periode tot en met 2012 openbaar te maken.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

De gemeente heeft openbaar gemaakt:

Effecten nauwelijks meetbaar

De gemeente publiceerde met de beslissing het document op de eigen website. Op de pagina worden alle conclusies in een uiterst positieve toon gepresenteerd. De evaluatie zelf is een stuk minder.

Zo wordt in één van de eerste hoofdstukken de “universele uitgangspunten” voor het toezicht besproken. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 8 EVRM wordt aangestipt, net als de voorwaarden die verbonden zijn op een inbreuk door de overheid op dat recht. Maar, tot een daadwerkelijke toetsing aan de noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit komt het niet echt.

Het is niet dat de gemeente het niet probeert. Het hoofdstuk over het effect van het cameratoezicht begint met de veelbelovende zin: “De objectieve en subjectieve effecten van cameratoezicht zijn moeilijk aan te tonen.” Dat is niet verrassend: de meeste gemeentelijke evaluaties van cameratoezicht zijn lastig en ondermaats.

De gemeente onderbouwd haar claims met een aantal voorbeelden. Die zijn blijkbaar soms lastig te vinden, want het tweede voorbeeld om aan te tonen dat de gemaakte camerabeelden leiden tot effectieve opsporing en vervolging is: “Ook in de zaak van de straatroof […] speelt het cameratoezicht een belangrijke rol. Omdat deze zaak nog loopt zijn verdere details niet mogelijk.” Dat is overtuigend.