This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Eindrapport audit CIOT 2009 (verslag uitvoering Bvergt)

Net als vorig jaar verzocht ik dit jaar de Minister van Justitie om de rapportages die hij moet opstellen over het functioneren van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. Het jaarverslag over het aantal bevragingen had ik al eerder ontvangen, het verslag van de audit naar het functioneren is nu ook openbaar gemaakt.

Hernieuwd verzoek

In de beslissing op mijn verzoek van begin dit jaar gaf het ministerie aan dat het verslag als bedoeld in lid 2 van artikel 8 van Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie nog niet af was. Het rapport werd half mei verwacht en zou worden gepubliceerd op de website van het Ministerie van Justitie.

Voor zover ik kon nagaan was het rapport anderhalve maand later nog niet gepubliceerd. Ik stuurde het ministerie opnieuw een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Op 9 juli volgde de beslissing, deze keer met het eindrapport.

Documenten

Openbaar gemaakte documenten

  1. beslissing
  2. eindrapport audit CIOT 2009

Het bestand dat door het ministerie is openbaar gemaakt, is beveiligd tegen afdrukken en het kopiëren van de inhoud. Dat is natuurlijk niet erg praktisch voor een rapport van bijna dertig pagina’s. De beveiliging stelt echter niets voor: hier is het bestand zonder restricties.

De conclusies het rapport maken niet gelukkig: de praktijk van de bevragingen bij het CIOT is onverminderd zorgwekkend.

Kamervragen

Als de praktijk van de bevragingen fundamtenteel moet veranderen, dan kan dat alleen met hulp van volksvertegenwoordigers. Het is dan ook goed om te zien dat Bits of Freedom een verontwaardigd persbericht schreef en de verwaarlozing van privacyregels door opsporingsdiensten onacceptabel noemde. De kamervragen van de VVD lijken wat overhaast geschreven te zijn, de vragen van Groen Links daarentegen zijn erg goed. Groen Links vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de beperking van de reikwijdte van de audit. Dat is belangrijk, want een gebrek aan transparantie door de overheid is een fundamenteel probleem. Zonder die transparantie kan niemand onze overheid controleren. Helaas blijkt uit het beperkte rapport al dat een blindelings vertrouwen geen goed idee is.