This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Eén op 38 agenten ontslagen om wangedrag

Afbeelding: Politie - je beste vriend [The Police - Your best friend] van Erwin Bolwidt | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Uit cijfers van de politie blijken er in 2011 meer dan 1.500 interne onderzoeken naar schendingen van integriteit te hebben plaatsgevonden.

RTL Nieuws onderzocht in 2011 het aantal agenten dat om wangedrag wordt ontslagen. De politie verstrekte de verzochte cijfers en onderstreepte daarmee het belang van integriteit. In de jaren 2008, 2009 en 2010 bleken 4.000 interne onderzoeken gedaan te zijn. In totaal werden in die jaren 219 agenten ontslagen en verlieten 101 agenten “vrijwillig” het politiekorps. Nog eens 179 agenten kregen voorwaardelijk ontslag. Het gaat om zaken als het rijden onder invloed, het lekken van informatie naar criminelen en bedreigingen met het dienstwapen. RTL kreeg het Verslag Registratie Interne Onderzoeken en Overzicht ontslagzaken na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Verzoek en beslissing

Volgens RTL noemde de top van de politie die aantallen “onacceptabel”. En dus is het interessant om te zien hoe de situatie in 2011 is. Om inzicht te krijgen in die cijfers vroeg ik de Raad van Korpschefs om een overzicht van de ontslagzaken in 2011.

De beslissing van de Raad van Korpschefs bevatte een opmerkelijke paragraaf:

Gelet op het bijzondere karakter van het geleverde materiaal wil ik u attenderen op het volgende. De politie wil op het domein van de integriteit van al haar medewerkers verantwoording afleggen aan de samenleving. Veiligheid en zorgvuldigheid naar betrokkenen staat daarnaast bovenaan. Met inachtneming van uw publicatievrijheid hecht ik er in dit kader aan om ook u te wijzen op uw verantwoordelijkheid bij het publiceren van het materiaal.

Maar met de beslissing werd ook het gevraagde overzicht openbaar gemaakt.

Uit het overzicht blijkt dat er in 2011 met 1.517 onderzoeken meer vermeende incidenten zijn onderzocht dan de jaren ervoor. In 2011 werden er 77 agenten ontslagen, hebben 73 agenten voorwaardelijk ontslag aangezegd gekregen en zijn er 24 agenten uit eigen beweging opgestapt. De zaken varieerden ook nu weer van een agent die er een buitenechtelijke relatie op na hield en die relatie in diensttijd bezocht, de handel in vuurwerk,het rijden onder invloed, het lekken van informatie richting criminelen en de bedreiging van ambulancepersoneel (!).

Vanaf nu structureel transparant

Een maand later stuurde de minister het Verslag Registratie Interne Onderzoeken 2011 bij de Nederlandse politie aan de Tweede Kamer. In de begeleidende aanbiedingsbrief schrijft hij:

Dit rapport is opgesteld door het Nederlands Politie Instituut in opdracht van de Politieberaden. Er zal voortaan jaarlijks verslag worden gedaan van de registratie van Interne Onderzoeken.

Dat betekent dat cijfers over integriteitsonderzoeken vanaf komende jaar door het ministerie op eigen beweging openbaar gemaakt zullen worden. En dat is natuurlijk goed nieuws.