This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Digitaal forensisch onderzoek gegevensdragers reizigers Schiphol

Eerder bleek dat de Marechaussee op Schiphol jaarlijks meer dan duizend onderzoeken doet op digitale gegevensdragers van reizigers. Een nieuwe verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur moet duidelijk krijgen hoe de situatie in 2009 is.

Verzoek

Begin 2009 bleek uit documenten die openbaar werden gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dat in 2008 een groot aantal digitale gegevensdragers van reizigers op Schiphol is onderzocht. Slechts in een enkel geval leidde dit tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Om te kunnen beoordelen of een jaar later de situatie is veranderd, stuurde ik het Ministerie van Defensie een nieuwe verzoek en vroeg daarbij om documenten met informatie over:

  • het aantal in 2009 uitgevoerde digitaal forensisch onderzoeken op gegevensdragers van reizigers op Schiphol, bij voorkeur opgesplitst naar soort gegevensdrager
  • het aantal zaken dat het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een dergelijk onderzoek is gestart en het aantal zaken dat daadwerkelijk voor de rechter is gebracht
  • het aantal vragen en/of klachten van betrokkenen bij het uitvoeren van de onderzoeken.

Beslissing

Na een eerste verdaging en nadat ik het ministerie in gebreke had gestelde, volgde op 18 november de beslissing. Uit het antwoord blijkt dat het aantal forensische onderzoeken van digitale gegevensdragers van reizigers op Schiphol in 2008 licht is gedaald.

Voor het antwoord op mijn vraag over het aantal zaken dat het Openbaar Ministerie gestart is naar aanleiding van deze onderzoeken, werd mijn verzoek doorgestuurd naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat ging aanvankelijk niet helemaal goed, maar uiteindelijk volgde op 13 januari alsnog de beslissing.