This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Defensie drones zoeken naar vermiste schaatser

Afbeelding: Schaatsen op Oostvaardersplassen van Vincent | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Met de inzet van Defensie drones boven de Nieuwkoopse Plassen hoopten de hulpdiensten het leven van een vermiste schaatser te redden.

In de beslissing op mijn wob-verzoek is de Haagse politie-eenheid nog erg optimistisch:

De onderhavige inzet was gericht op het vinden van een vermiste schaatser, in de hoop diens leven te kunnen redden.

Die hoop lijkt, op het moment dat begin dit jaar aan de Raven wordt gedacht, echter al lang vervlogen. De schaatser is ergens in de middag van 20 januari dit jaar onder het ijs beland. Door het slechte weer kan er in het moeilijk toegankelijke gebied niet vanuit de lucht worden gezocht. De politiehelikopter moet terug naar Schiphol en blijft daar vanwege ijsvorming op de rotoren. Om toch vanuit de lucht te kunnen zoeken wordt Defensie gevraagd te helpen met een Raven. Die is, 24 uur nadat de schaatser thuis had moeten zijn, “airborne”.

De inzet van de Raven is uiteindelijk niet doorslaggevend. Aan het begin van de avond wordt het lichaam van de vermiste schaatser gevonden, onder het ijs, nadat bij een wak de handschoenen van de man zijn opgemerkt. De Raven kon het lichaam niet zien, juist omdat het onder het ijs lag.

Met haar beslissing maakte de Politie Den Haag de volgende documenten openbaar: aanvraagformulier militaire steunverlening (20 januari 2013), proces-verbaal relaas (20 juni 2013), mutatierapport (21 januari 2013) en het artikel Bij een Raven-inzet spelen diverse factoren in het blad Rood van juni 2013. De documenten zijn niet precies zoals ze mij zijn verstrekt: op verschillende plaatsen heb ik de gegevens van het slachtoffer, diens familieleden en hulpverleners weggestreept.