This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

De achterkant van het ministeriële antwoord

Afbeelding: Dutch-German border near De Lutte van Timon91 | Licentie: CC BY-NC 2.0

De minister van Defensie is laaiend enthousiast over de camera’s aan de grens die kentekens van passanten registreren. Maar waarop is dat gebaseerd?

Eind vorig jaar wilde de Tweede Kamer van de minister van Defensie weten wat de ervaringen waren met @migo-boras. Met dat systeem registreert de Koninklijke Marechaussee aan de landsgrenzen de kentekens van passerende auto’s met zogenaamde ANPR-camera’s. Het “Mobiel Toezicht Veiligheid” is bedoeld als een politiecontrole gericht op reizigers uit andere Schengenlanden.

Het antwoord van de minister is zeer positief:

De ervaringen met @migo-boras zijn goed. […] Omdat de Koninklijke marechausee met dit systeem de informatiepositie over het binnengrensverkeer verbetert, kunnen illegale migratie en illegaal verblijf effectief en doelmatig worden bestreden. Het toezicht heeft tevens een preventieve werking en ontmoedigt illegaal verblijf. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.

Een verbeterde informatiepositie, een effectievere en doelmatigere aanpak van illegaliteit, een preventieve werking én de ontmoediging van illegaal verblijf… dat is nogal wat. Uit het antwoord van de minister aan de Tweede Kamer wordt niet duidelijk waarop de minister zich baseert.

Daarom vroeg ik het ministerie van Defensie om alle documenten openbaar te maken waarop het positieve verhaal gestoeld is. Het is een verrassend antwoord:

Er zijn nog geen documenten beschikbaar die betrekking hebben op de ervaringen en behaalde resultaten ter zake van het systeem @migo-boras.

Het is wachten op de zomer, want dan wil de minister de Tweede Kamer informeren over de eerste resultaten.

Met haar beslissing van 21 mei 2013 op mijn verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur werd ook nog de brief aan de Tweede Kamer van  4 april 2013 meegestuurd.