This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Cameratoezicht door Gemeente Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel was één van de gemeente die al heel vroeg, op een industrieterrein, met cameratoezicht is begonnen. Ik ken twee verhalen waarbij de beelden van de camera’s bij inbraken niet gebruikt konden worden. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wilde ik inzicht krijgen in het gebruik van de camera’s.

Verzoek

Begin februari 2011 schreef ik de gemeente:

Uit de registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens is op te maken dat de Gemeente Krimpen aan den IJssel gebruikt maakt van cameratoezicht bij de aanlegplaats van de Fast Ferry op de Stormpolder. In artikel 151c van de Gemeentewet is vastgelegd dat de de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan geven om te besluiten tot het plaatsen van camera’s. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en de wijst de plaatsen aan.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht ik de gemeente om alle documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het huidige cameratoezicht van de gemeente.

Beslissing

Een maand later besliste de gemeente en maakte de volgende documenten openbaar:

 1. brief van Europoint Beveiligingen over problemen met ISDN aansluiting (7 mei 2001)
 2. brief van Initial Varel over renovatie cameratoezicht (27 mei 2002)
 3. vergadering B&W over cameratoezicht Stormpolder (1 oktober 2002)
 4. brief van Initial Varel over aangepast beveiligingsplan Fast Ferry (27 november 2002)
 5. brief van Initial Varel met uitsplitsing offerte plan Fast Ferry (4 december 2002)
 6. vergadering B&W met instemming plaatsing viertal camera’s Fast Ferry (10 december 2002)
 7. brief aan Stichting Kabeltelevisie met opdracht aanleg glasvezel (12 december 2002)
 8. brief aan Initial Varel met opdracht aanleg cameratoezicht Fast Ferry (13 december 2002)
 9. brief van Initial Varel met onderhoudscontract camera’s toegangsweg (21 mei 2003)
 10. brief van Initial Varel met onderhoudscontract camera’s Fast Ferry (4 augustus 2003)
 11. antwoord aan CBP op vragenlijst cameratoezicht (1 september 2003)
 12. brief van Initial Varel met offerte renovatie cameratoezicht (5 juli 2004)
 13. brief van Initial Varel met opdrachtbevestiging toezicht toegangsweg (5 juli 2004)
 14. brief van Initial Varel met onderhoudsovereenkomst beide locaties (3 juni 2005)
 15. factuur van Initial Varel voor onderhoudsovereenkomst (1 december 2006)
 16. vergadering B&W over dit Wob-verzoek (24 februari 2011)

Uit de documenten blijkt dat het systeem aanvankelijk niet goed functioneerde: behalve dat de camera’s stuk waren, was ook de beeldkwaliteit stuk onvoldoende. Tien jaar later is nog altijd onduidelijk of het cameratoezicht een bijdrage levert aan de bestrijding van de criminaliteit: er heeft nooit een evaluatie plaatsgevonden.