This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Brief internetproviders over het internetfilter

Op 2 december 2010 vond er in de Tweede Kamer een overleg over de bestrijding van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen plaats. De minister vertelde er over een brief die hij van de internetproviders heeft ontvangen en waarin zij schrijven dat er eigenlijk geen websites meer over zijn om te filteren. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd de brief eind vorige week eindelijk openbaar.

Verzoek

Op 17 december schreef ik de minister:

Op 2 december jl. debatteerde de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer over de bestrijding van afbeeldingen van misbruik van kinderen en een filter daarvoor op internet. In dit debat geeft staatssecretaris Teeven aan dat het Meldpunt Kinderporno eind november een brief aan de Minster van Veiligheid en Justitie heeft gestuurd. Uit deze brief zou blijken dat er op dit moment “nagenoeg geen” websites met afbeeldingen van misbruik van kinderen over zijn om te blokkeren.

De beslissing liet erg lang op zich wachten. Met de verdaging van de beslissing had het ministerie 14 februari moeten beslissen. In een telefoongesprek in de week daarop gaf het ministerie aan dat er geen wettelijke grond voor verder uitstel bestond, maar dat er “nadere afstemming met betrokkenen” noodzakelijk was. De beslissing volgde uiteindelijk drie weken te laat, precies op de laatste dag van de termijn waarbinnen het ministerie nog ongestraft op een in gebreke stelling kan reageren.

Beslissing

Op 4 maart nam het ministerie de beslissing en werden de volgende documenten openbaar gemaakt:

In de beslissing wordt met geen woord over de vertraging gerept. In de brief schrijven de internetproviders dat er geen websites om te blokkeren meer over zijn en dat het filter geen effectief middel in de strijd tegen afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen is.