This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Beveilingsbeleid ICT infrastructuur provincie NH

Schermafdruk website provincie Noord-Holland

Naar aanleiding van het nieuws over een datalek bij de provincie Noord-Holland werd een Wob-verzoek gedaan naar het ICT beveiligingsbeleid. 

Verzoek

Floor Terra verzocht de provincie Noord-Holland om:

Alle documenten die relevant waren voor het beveiligingsbeleid van ICT systemen van de provincie tot september 2011 waaronder de eisen die gesteld worden aan ICT systemen waar de provincie verantwoordelijk is, het beleid bij het ontdekken van een beveiligingsincident en eventuele rapporten van securityaudits.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

Op 22 november 2011 besliste de provincie op het verzoek maakte het volgende document openbaar: