This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

ANPR gebruik politie Gelderland-Zuid

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Er zijn geen vaste ANPR-camera’s in gebruik bij het politiekorps Gelderland-Zuid. Wel wordt af en toe een mobiele camera gebruikt, maar ook dit korps zegt weinig (niets!) te hebben vastgelegd. 

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Gelderland-Zuid naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. In haar beslissing geeft ze aan dat er geen documenten over het gebruik van ANPR beschikbaar zijn. Wel maakte de KLPD de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

In haar beslissing schrijft de korpsbeheerder:

In de politieregio Gelderland-Zuid zijn terzake uw verzoek geen regionale documenten beschikbaar. […] In de regio wordt ANPR [met vaste camera’s] wel gebruikt, maar niet door de politie Gelderland-Zuid.

Verder heeft de regio Gelderland-Zuid één mobiele ANPR-camera. Deze zit in een noodhulpauto en wordt met een USB-stick gevoed met kentekens die het KLPD aanlevert. […]