This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

ANPR gebruik politie Rotterdam-Rijnmond

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De politie in de regio Rotterdam-Rijnmond beschikt over een groot aantal vaste camera’s voor het registreren van passerende auto’s.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. In 2011 vroeg ik het politiekorps Rotterdam-Rijnmond naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

In de zomer van 2011 maakte het korps haar beslissing bekend en maakte de volgende documenten openbaar:

Een aantal documenten had ik al eens eerder openbaar gekregen en al dan niet gepubliceerd, waaronder:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Het korps Rotterdam-Rijnmond maakt gebruik van een groot aantal vaste camera’s voor het registreren en vastleggen van kentekens van passerende auto’s. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat de politie geprobeerd heeft dat uit te breiden met 350 de camera’s van Vialis. Die camera’s worden ingezet door de gemeente Rotterdam voor verkeersmanagement. Hetzelfde geldt voor de camera’s die de gemeente inzet voor het handhaven van de milieuzone. Het totaal aantal vaste camera’s zou daarmee op meer dan 400 komen te liggen. Dat ze nu niet gekoppeld zijn wil niet zeggen dat ze niet door de politie gebruikt worden.

Uit één van de rapporten blijkt verder dat de politie ook twee aanhangers, vijf herkenbare en twee onopvallende auto’s en een motor voorzien heeft van camera’s die kentekens kunnen registreren.